Детска градина №19 „Щурче“

Организационна дейност

16 мар 2017

Правилник за устройството и дейността на ДГ №19

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ№19

Етичен кодекс на работещите в ДГ № 19

Дневен режим

План за сигурност

 

Прикачени файлове