Детска градина №19 „Щурче“

Прием на деца

16 мар 2017

Здравейте мили родители,

уведомявам Ви за две възможности за подаване на заявление за записване на деца в ДГ № 19 ,,Щурче,, град Хасково, като свободните места са следните:

1 яслена група от 18 деца в сграда ,,Пролетарска,,

1 първа градинска  група от 26 деца / 3- 4 г./ в сграда ,,Пролетарска,,

 

1 яслена група от 18 деца в сграда ,, Стефан Стамболов,, / Срещу Матетематическа гимназия/

1 първа градинска група от 26 деца /3-4 г./ в сграда ,, Стефан Стамболов,, 

 

Първият е чрез ел.бланка която Ви изпращам  в раздел Родители / прием / и сами можете да изтеглите, попълните и изпратите сканирана на ел.адрес: sdg19_h@abv.bg  входирането й ще става с датата на получаване по ел.път.

Вторият вариант е след предварително обаждане до директора на детската  градина да попълните заявление на място и по адрес на сграда.

 

 

Необходими документи

Прикачени файлове