Детска градина №19 „Щурче“

Яслена А група ,,Звездички"

20 мар 2017

Яслена група " Звездички "

Медицински сестри:    1.Севда Салим

                                       2.Мирослава Добрева

Помощник -възпитатели : Надежда Димитрова