Детска градина №19 „Щурче“

Екип

20 яну 2023

ЕКИП

 

В ДГ №19 "Щурче " работи квалифициран педагогически, непедагогически и медицински персонал, който с професионален опит, търпение и обич помага на децата да формират знания и умения, с които по лесно да опознаят света около тях.

Директор :

Христинка Петкова

Заместник директор по учебната дейност:

Весела Янкова

Старши учители:

Анелия Черкезова

Елена Атанасова

Катя Милкова

Мария Назърова

Милена Гогова

Петя Недялкова

Росица Донкова

Светлана Ванчева- Дахова

Учители:

Антония Тодорова

Деница Вълкова

Диляна Мързева

Елена Георгиева

Йорданка Гегова

Мария-Михаела Желязкова

Семра Юсеин

Тони Петева -майчинство / зам. Габриела Узунова

Учител по музика:

Елена Попова

Медицински сестри в яслени групи:

Йорданка Делчева

Мирослава Добрева

Севда Салим

Росица Николова

Медицински сестри в кабинет:

Кристина Арабаджиева

Станислава Табакова

 

Помощник - възпитатели:

Атанаска Атанасова

Диана Стоянова

Диляна Петрова

Добрина Господинова

Живка Ангова

Йорданка Стоева

Красимира Делчева

Красимира Янкова

Мария Тодева

Надежда Димитрова

Росица Господинова

 

Помощник - възпитател в кухня:

Величка Русева

Нежля Мюмюн

 

Главен счетоводител:

Людмила Тончолакова

Касиер - домакин:

Тянка Стоева

Огняр:

Сали Мюмюн

Пеню Пенев