Детска градина №19 „Щурче“

Открити практики и участия

16 мар 2017

Концерт по случай 3 декември - Деня на хората със специални потребности

Нашата детска градина взе участие с танц и песен "Коледари" - 4 Б група

   

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕРТ " ЗДРАВЕЙ , ПРОЛЕТ ! "

 

  

 

ФОРУМ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

РАБОТНА СРЕЩА С ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО

  

ПОСЕЩЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА

   

УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТ "ЩЕ БЪДЕМ..."