Детска градина №19 „Щурче“

Мисия

20 яну 2023

МИСИЯ

 

Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете за достигане: на компетентностите по отделните образователни направления в съответствие с ДОС за предучилищното образование, за социализация и развитие.

Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.

Да стимулира и убеждава родителите и обществеността ,че детската градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст,като родителя ,,да израства,, заедно с детето.

Ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството, детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.