Детска градина №19 „Щурче“

История

20 яну 2023

В детска градина "Щурче"

всеки идва с радост и весело сърце .

Като щурчетата в тревата

растат тук децата -

щури, игриви, скокливи,

но и много работливи.

Цял ден играят и се смеят,

учат и весело си пеят .

Хубаво е тук при нас !

Заповядайте и вие в този час !

 

 

ИСТОРИЯ

ЦДГ № 9 започва работа с деца през 1965 г., а ОДЗ № 19 през 1978 г.

От 01.04. 2014 г. с Решение № 0580 от 28.02. 2014 г. на Общински съвет

Хасково ЦДГ № 9" Усмивка " и ОДЗ №19 " Щурче " се обединяват

в ОДЗ № 19 " Щурче ".

От 01.08. 2016 г. съгласно ЗПУО и Заповед № 936 / 01.08.2016 г. на Кмета на Община Хасково, детското заведение е преименувано в ДГ № 19 " Щурче ".

Децата са обхванати общо в 10 групи:

- 8 групи за деца от 3 до 7 години

- 2 яслени групи за деца от 07.м. до 3 г.,

- една в сграда център на ул. ,,Пролетарска" № 5 и

една в сграда филиал ,,Усмивка,, на бул. ,,Стефан Стамболов" № 7

В момента е приключил процеса по цялостно реновиране на детската градина по ОП " Региони в растеж 2014 - 2020 г. "