Детска градина №19 „Щурче“

Първа А група "Палечка"

20 мар 2017

Първа   А група " Палечка "

Ст. учител: Мария Назърова

учител: Диляна Мързева

Помощник - възпитател: Живка Ангова 

 

 

 

Пролетен бал на цветовете

 

Изпращане на децата от 4 А група "Палечка" 2023 г.

 

Поздрав към гостите от РУО на МОН Сливен и Хасково от група "Палечка"

 

Открит урок "Планетата Земя" - за Деня на Земята 22.04.2023

 

"Обичам България" 4 А група "Палечка"

 

Подарък за мама - група "Палечка"

 

Час по родолюбие - Седмица на Васил Левски в група "Палечка"

 

За "Ангелите в бяло" с любов - група "Палечка"

 

"Коледари" - група "Палечка"

 

"Спазвайте правилата" - група "Палечка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За вскяко дете по дръвче

Децата и учителите от трета А група Палечка сътвориха едно ,,малко чудо,, 

и засадиха семена от кестен ,ясен и жълъд в саксийки от рециклирани материали.

Под формата на презентация  ,игри , въпроси и практически занимания малките природолюбители 

осъзнаха необходимостта от това ,, да оставиш следа,, в голямата книга на Природата ,засаждайки бъдещо дръвче.

Снимки може да видите тук в раздел Приложени файлове.

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители представяме Ви нашата Есенна приказка с неочакван край!

ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

Вижте по-долу прикачения файл,в края на страницата

ТОВА Е  ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖКА НА ВТОРА ГРУПА

https://izkustva.bg/itidg2/index.php?p=1

Електронна платформа на Изкуства

Познавателна книжка 3

ЗДРАВЕЙТЕ,МИЛИ РОДИТЕЛИ,задачите за 22.03.2021 понеделник:

Образователно направление :"Околен свят"

Тема :Непознати животни

Образователно ядро: Светът на природата и неговото опазване

Задачи: Децата да описват различни животни /кенгуро,панда/-тялото на животните и неговите части

               Да разберат необходимостта от грижата за животните.

                 Да назовават животните и техните малки.

 

Музика - Портрет

https://izkustva.bg/itidg2/lesson.php?id=1355

               Великденско яйце

 

Задачи за 23.03.2021 година вторник

Образователно направление:Български език и литература

Тема: Игри с думи и изречения

Образователно ядро:Свързна реч,Граматически правилна реч

Задачи: Да се научат децата да съставят въпросителни изречения.

               Да  използват базов речник/глаголи,съществителни,свързващи думи/

 

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема: Пролетна картина

Образователно ядро:Художествено възприемане,Изобразителни техники и материали,Изобразително творчество

Задачи:Да разгледат художествени картени и да разпознават и назовават образи на познати обекти.

              Да подреждат изобразяваните обекти в перспектива.

               Да използват подходящи за сезона цветови комбинации.

 

Образователно направление: Физическа култура

Тема:Постижение

Образователно ядро:Подготвителна двигателна дейност

Задачи: Да научат децата да изпълняват елементи от бягане на къси раззстояния

                Да научат и спазват основните правила за Старт и Финал при бягане 10-15 метра в състезание

Сряда 24.03.2021

ОН,,Математика,,

Тема ,,Кое къде е ?,,

Задачи:

1. Да определят мястото на обект като използват горе, долу, отпред, отзад.

2. Да се ориентират  по основните посоки, като използват напред, назад, нагоре, надолу.

3.Да броят до пет.

 Познавателна книжка 3, с. 18

ОН,,Околен свят,,

Тема,,В парка,,

Задачи:

1. Да комбинират игрови средства и материали за постигане на игрови цели.

2. Да посочват съиграчи, като се съобразяват с темата/замисъла.

3. Да посочват предпочитанията си към облекло и играчки.

 

Четвъртък 25.03.2021

  ОН,,Български език и литература,,

Тема : „Три сестрички“ от Константин Ушински

Задачи:

1. Възприемане на  приказка.

2. Да определят ролята на героите в приказката.

3. Да Изразят отношението си към постъпките на даден герой

ОН,,Изобразително изкуство,,

Тема,, Моят любим герой от приказка,,

Задачи:

1. Да създадът любим герой от приказка.

2.Да се изградят у децата умения да долавят и предават в рисунките си характерното за избрания образ.

3.Да Изградят рисунките по-едро, в цял лист.

ОН  "Физическа култура"

Тема: Лазене и провиране

Задачи: Изпълняват лазене с провиране под дъга или обръч

                Изпълнява скачане в дълбочина от високо на ниско и обратно

                 Ходене по дъска с прекрачване на предмети:"Котенца"

 

 

Петък 26.03.2021

ОН,,Конструиране и технологии,,

Тема,, Гъбка за цветни моливи,,

Задачи:

1.Да използват уменията си да работят с хартия и картон – реже и съединява чрез лепене.

2. Да изработи конус от кръг и го съединява с готов цилиндър (руло от тоалетна хартия).Прилага изделието в бита.

ОН,,Физическа култура,,

Тема,, Хвърляне на малка топка в далечина за постижение,,

Задачи;

Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към постижение.

Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.

Изпълнява ПИ: „Вземи лентичка“, „Кой е най-ловък“, „Скачаща топка“.

 

Понеделник 29.03.2021

Образователно направление ,,Околен свят,,

Тема ,,Отново у дома,,

Задачи:

1. Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда – щъркел и лястовица.

2. Описва животни (тялото и неговите части).

3.Разбира необходимостта от грижа за птиците.Познавателна кн 3 стр 23

Образователно направление,,Музика,,

Тема,,Музикални инструменти цигулка и кавал,,

Задачи:

1.Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово изпълнение

Вторник  30.03.2021

Образователно направление,,Български език и литература,,

Тема  ,,Игри с думи и изречения ,,

Задачи:

1. Да участват в диалог.

2. Да използват базов речник (съществителни, глаголи, свързващи думи).

3. Да образуват множествено число на думите и обрат­но.

Образователно напревление ,,Изобразително изкуства,,

Тема  ,,Разноцветни рибки,,

Задачи:

1. Да моделират обемни образи и придават характерни особености и детайли, като използват различни пластични материали.

2. Да прилагат познати похвати за моделиране – овалване, изостряне, прищипване, прилепване.

3. Да декорират по желание чрез гравиране, точкуване, налепване, комбиниране

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема  ,,Ходене и бягане в колона с промяна на посоката,,

Задачи:

1. Да се придвижват  чрез бягане в разпръснат строй, в колона, с престрояване в кръг и обратно, със смяна на темпа и посоката.

  2. Да изпълняват подвижни игри с организиращ характер.

   3. Да изпълняват ходене и бягане в зигзаг.

Сряда 31.03.2021

Образователно направление ,,Математика,,

Тема,,Познавам посоките ,,

Задачи:

1. Да се ориентират по основните посоки като използват напред, назад, нагоре, надолу.

2. Да  изпълняват  движения по словесно указание за посока

Образователно направление,,Околен свят,,

Тема,,Пролетен пазар

Задачи:

1. Да различават пролетни плодове и зеленчуци.

2.Да класифицират плодове и зеленчуци в предметни игри по нагледни признаци

 

 

Четвъртък 1.04.2021 година

Образователно направление-Бълг.език и литература

Тема : „Три сестрички“ от Константин Ушински

Задачи: 

1. Да преразказват епизод от приказката по зададени опори.

2.Да учавстват в заучаване на текст по роли.

3 Да говорят силно или тихо,ясно и отчетливо.

ОН Изобразително изкуство

Тема : Щъркел дългокрак

Задачи:

Да разгледат художествени картени и да разпознават и назовават образи на познати обекти.

  Да предават характерните особености на обекта

Да създадът образ на щъркел чрез съчетаване на крива затворена линия и кръгла форма с права линия.

 

ОН-Физическа култура

Тема:Общо укрепване мускулатурата на тялото

Задачи: 

Да изпълняват целенасочени физ. упр. за развитие на коремните,гръбните и страничните мускули

Да изпълняват гимнастически комплекс "Котенцето все си мърка"

Да изпълнят подвижната  игра: "въженото кръгче"

 

Музика - пее познати песни

 

Петък 2.04.2021

Он - Физическа култура

Тема:Общуване и творческо изразяване

Задачи:

1. Да изпълняват двигателни действия в МДИ

2.Да изпълняват гимнастически комплекс с музикален съпровод "Аз си имам две ушета и две палави крачета"

3.Да изпълняват играта "Хайде да играем"

 

ОН - "Конструиране и технологии"

Тема: "Костенурка"

Задачи:

1.Да покажат уменията си да работят с природен материал

2.Да се запознаят с начина на свързване на природен и пластичен материал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравейте, мили родители, ето Ви линк към издателството, за да може да работите онлайн с книжките на 2 група.

Вече сме на Познавателна книжка 2      https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG2_Book2.pdf

Уважаеми родители програмата за днес 1.12.2020 година вторник включва следните образователни направления и задачите към тях:

 

Образователно направление:  Български език и литература

Тема:"Двамата снежковци"

Образователно ядро:Свързана реч,Речник

  Задачи :                  Да описват предмети по зададени опори /цвят,големина,предназначение/.

                                    Да използват базов речник /съществителни,прилагателни имена/.

                                     Да съчетават думите в изречението по род и число.

Образователно направление:   Изобразително изкуство

Тема: "Първи сняг"

Образователно ядро:   Изобразителни материали и техники

                                       Изобразително творчество

  Задачи:                   Да изградят тематична рисунка по общ проект

                                   Да добие представа за характерните особености на изобразяваните обекти и  явления.

                                    Да  се затвърдят уменията на децата за рисуване с цяла четка.

                                     Да работят чисто,спазвайки инструкцийте на учителя.

Образователно направление:   Физическа култура

Тема : Прекатерване над уред

Образователно ядро: Естествено приложна двигателна дейност

Задачи: Да се формира у децата умението да да се прекатерва над уред.

               Да  се формира решителност у децата да преодолеят зададена височина с два крака.

                Изпълняват двигателна дейност в МДИ ""Пеят,скачат пръстите" 

 

 

Направления и задачи за работа за 2.12.2020. сряда

Околен свят:

Тема: Обичам да играя

Образователно ядро:Самоотвърждаване и общуване с околните

Задачи:Да  се научи да описва собствените си постъпки и преживявания.

              Да изразява причините за това,което харесва и не харесва.

              Да а съумеят да създават приятелства.

 

Математика

Тема: По височина

Образователно ядро: Измерване

Задачи: Да се научат децата да сравняват два еднакви предмета,различни по височина и определят висок и нисък

               Да откриват по-висок и по-нисък изобразен обект в картина.

               Да нарежда три предмета по височина в практически ситуации.

 

Направления и задачи за 3.12.2020. четвъртък

Образователно направление: Български език и литература

 Тема: Стих. "Първи сняг" от Д.Спасов

Образователно ядро:Възприемане на литературно произведение

Задачи: Да възприемат текста на стихотворението.

               Да задават въпроси,свързани с текста

               Да отговарят с цяло изречение

                                                                    Първи сняг

                                                                                     Димитър Спасов

               

                                                  Палавият Снежко

                                                  шета от зори.

                                                  С топла,бяла дрешка

                                                   нивите покри.

                                                   Сложи на комина

                                                    хей такъв калпак.

                                                    В детската градина

                                                    струпа преспи пак.

                                                    И децата малки

                                                    станат ли от сън,

                                                     хубави пързалки

                                                      ще намерят вън.

 

            Образователно направление: Изобразително изкуство

            Образователно ядро: Изобразителни материали и техники

                                                     Изобразително творчество

           Тема: Играчки за елката

            Задачи: Да се създадът умения у децата за създаване на декоративна украса от цветни петна,използвайки комбинация от флумастри и бои.

                            Да работят чисто и оформят естетически своята творба

 

Образователно направление: Физическа култура

 Тема: Общуване и разбирателство

Образователно ядро: Игрова двигателна дейност

Задачи:

               Да се приучат да играят с други деца,като се грижат за своята безопасност и тази на другите деца.

               Да се формира способността за приятелство.

               Да проявят музикално-ритмично чувство в МДИ "Изгубих си другарчето.

 

Направления и задачи за 4.12.2020г

Оразователно направление:  Конструиране и технолигии

 Тема :" Плик за писмо до Дядо Коледа,,

Задачи: Изграждане на  умения за работа с хартия – прегъване на  квадратна форма към предварително определена точка за център и съединява чрез лепене.

Образователно направление:  Физическа култура

Тема:  Строяване в две колони със захващане на ръцете

Задачи:  Проявяване на  елементарни умения за строяване в две колони със захващане на ръцете.

                Прескача по избор (с един или два крака) предмет с височина 15–20 см.

 

Задачи  за  7.12.2020 Понеделник

Образователно направление:Околен свят

Тема : Чисто и подредено

Задачи: Да назовават  и спазват  елементарни хигиенни правила.

Да разберат  функциите и предназначението на предметите, които ползваме  всекидневно.

    Познавателна книжка 2, с. 4

Образователно направление,,Музика,,

Тема,, Песен „Коледни подаръци“ – музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Жекова

 

Задачи  за  8.12.2020 Вторник

Образователно направление : Български език и литература

Тема :,, Стаята на Томи,,

Задачи:Да участват в диалог.

               Да дадът  прости обяснения за своите действия.

              Да  използват  базов речник (същ. имена, прилагателни имена, глаголи).

              Да говорят за лични събития в миналото и в бъдещето.

Познавателна книжка 2, с. 4

Образователно направление,,Изобразително изкуство,,

Тема :,, Зимни игри ,,

Задачи:  Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект.

                Включване на  повече човешки фигури с предаване на елементарни пози и движения, с бои и флумастери.

 Познавателна книжка 2, с. 7

Образователно направление: Физическа култура

Тема:  Хвърляне с една ръка във вертикална цел

Задачи: Формира тактилна усетливост и държи малка топка с една ръка.

              Проявява елементарни умения за хвърляне с една ръка във вертикална цел.

                Ходи в две колони със захващане на ръцете.

 

Задачи  за  9.12.2020г Сряда

Образователно направление: Математика

Тема:  ,, По колко са,,

Задачи : Брои до четири в прав ред и отброява предмети до четири.

                Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава с повече, по-малко, поравно.

                Практически да моделира числата до 4,използвайки предмети.

 

Образователно направление,,Музика,,

Тема,, Музикални инструменти цигулка и кавал

Задачи: Разпознава по тембъра (звучността) на цигулката и кавала в солово изпълнение.

Музикално-дидактична игра „Познай инструмента“

Познавателна книжка 2, с. 17

Образователно направление: Околен свят

Тема:,, Зимни игри,,

Задачи:  Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

                Описва собствените си преживявания и постъпките си.

                 Дава идеи за игра.

 Познавателна книжка 2, с. 5

 

Задачи  за  10.12.2020г Четвъртък

Образователно направление: Български език и литература

Тема:,, Писмо до Дядо Коледа,,

Задачи: Да  участва в диалог.

                 Да назовава правилно предмети, лица, събития.

                 Да описва играчка (коледен подарък) по зададени опори.

                 Да използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, местоимения).

„Писмо до Дядо Коледа“

от Ангелина Жекова

Образователно направление,,Изобразително изкуство,,

Тема: ,, Снежковци –смешковци"

Задачи: Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.

                Сравнява различните изразни средства и постепенно вниква в тяхната специфика.

                Определя любимия си изобразителен материал и създава различни обекти с него (рисуван, моделиран или апликиран снежен човек), разнообразни по конструкция, детайли и настроение.

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема: Пързаляне с шейна

Задачи: Има обща представа за детска шейна и я разпознава между други превозни средства.

               Проявява елементарни умения за теглене, бутане и возене на шейна: „Кой пръв“.

 

11.12.2020г Петък

Образователно направление,,Конструиране и технологии,,

Тема:,,Играчки за елхата"-работа с нетрадиционни материали-снежинки от бъркалки за кафе или тупфи за уши

Задачи:

Има начални умения за обработка и свързването на материали   за създаване на образ.

Образователно направление,,Физическа култура,,

Тема,, Общуване и взаимно опознаване,,

Задачи: Формира способност да изпълнява двигателни движения в синхрон с темпа и ритъма на музикален съпровод.

              Формира способност чрез движенията

 

             

 

 

 

 

Прикачени файлове