Детска градина №19 „Щурче“

Добре дошли в сайта на ДГ „Щурче“

11 авг 2016

ВАЖНО!!!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 01.02.2018 ДО 31.05.2018 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА  ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2018- 2019 ГОДИНА.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  ОТ 08.00 ЧАСА ДО 15.30.ЧАСА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА /ИЛИ ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НА  ДГ

КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС НА РОДИТЕЛИТЕ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВО СЪГЛАСНО Наредба за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

БРОЙ МЕСТА : 

ПЪРВА А ГРУПА  СГРАДА ,,СТЕФАН САМБОЛОВ,, - срещу математическа гимназия,, /- ст.учители Светлана Ванчева и Милена Гогова

25 свободни места

ПЪРВА Б ГРУПА СГРАДА ,,ПРОЛЕТАРСКА,, до бензиностанция ,,Микраж,, 

25 свободни места

ЯСЛЕНА ГРУПА ,,Зведички,, сграда ,,Пролетарска,, 

18 свободни места

При наличието на необходимият брой заявления в сграда ,,Стефан Стамболов ,, -филиал ,,Усмивка,,

предстои от м.септември 2018 да бъде открита яслена група- 18 свободни места

ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА СГРАДА ,,ПРОЛЕТАРСКА,,                                                                                                 

22 СВОБОДНИ МЕСТА 

Децата от полудневната ПГ група не заплащат такса.

ОЧАКВАМЕ ВИ В ОБНОВЕНИ И РЕНОВИРАНИ СГРАДИ ,

С МОТИВИРАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ,МЕД.СЕСТРИ И ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ