Детска градина №19 „Щурче“

Добре дошли в сайта на ДГ „Щурче“

11 авг 2016

 

Мили родители и деца!

Звънчето пак звъни и кани всички Вас в любимата детска градина!

От 15 септември  отварят всички възрастови групи в ДГ № 19 ,,Щурче,,.

Пожелаваме Ви да сте здрави, усмихнати и с желание да посещавате ДГ № 19 ,,Щурче,,

Уверяваме родителите, че са взети и изпълнени всички противоепидемични мерки свързани 

с превенция от COVID - 19.Допълнителна информация може да получавате онлайн  на сайта на 

детското заведение ,чрез телефони на директора, учители по групи и касиер-домакини.

Бъдте здрави !

Успешна , здрава и ползотворна учебна година!

 

 

Уважаеми родители,

Честит 1 юни - Деня на детето! 

Приемете нашият специален поздрав от екипа на ДГ "Щурче", който ще намерите в раздел "Родители" - "Права и задължения"- презентация на 

нашите специални моменти с Вас - ,, ДГ 19 Щурче,, през учебната 2019- 2020г.

Мили деца, 

днес е вашият специален ден.Бъдете здрави, усмихнати, щастливи с приказно детство и много весели игри!

Бъдете креативни и изобретателни ,но най-важното останете си ДЕЦА.

ОБИЧАМЕ ВИ И НЕ МОЖЕМ БЕЗ ВАС!

вашите учители и директор 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,
Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната това ще се осъществява при
стриктно спазване на посочените в
писмо № 9105-173/20.05.2020 г. на МОН мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца.
Макар че детската градина се отваря за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина.

Подновяването на посещението на Детска Градина № 19  ,,Щурче,, става само по желание на родителите от 27 май  и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

  • най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
  • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в

контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;

  • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
  • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
  • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
  • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
  • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
  • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
  • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

в раздел ,,Родители" - "Права и задължения" ще намерите Декларация за информирано съгласие  и Мерки  от МЗ и МОН

 

Бъдете Здрави!

 

 

 

Здравейте мили родители,

уведомявам Ви за две възможности за подаване на заявление за записване на деца в ДГ № 19 ,,Щурче,,

град Хасково ,като свободните места са следните:

1 яслена група от 18 деца в сграда ,,Пролетарска,,

1 първа градинска  група от 22 деца / 3- 4 г./ в сграда ,,Пролетарска,,

 

1 яслена група от 20 деца в сграда ,, Стефан Стамболов,, / Срещу Матетематическа гимназия/

1 първа градинска група от 22 деца /3-4 г./ в сграда ,, Стефан Стамболов,, 

 

Първият е чрез ел.бланка която Ви изпращам  в раздел Родители / прием / и сами можете да изтеглите, попълните и изпратите сканирана на ел.адрес: sdg19_h@abv.bg

входирането й ще става с датата на получаване по ел.път.

Вторият вариант е след предварително обаждане до директора на детската  градина да попълните заявление на място и по адресна сграда.

За приетите деца ще бъдете уведомени по телефон лично от детската градина .

Поздрави и Бъдете здрави !

Хр.Петкова 

Директор на ДГ № 19 ,,Щурче,,

 

 

 

 

Уважаеми родители,

от днес започва по Ваше желание дистанционна работа за

подпомагане на родители и деца до края на месец май качени

теми и образователно съдържание. Последвайте линка:

 

Онлайн теми за месец май

 

За указания и комуникация с учителите по телефона или във вайбър и фейсбук групите.

 

 

 

Здравейте Колеги и Родители ,

Тези дни на социална изолация/в извънредното положение се говори много дали детските градини да участват в дистанционното обучение.

Дали децата пък не са малки?

Дали е подходящо за възрастта им?

… и още много подобни главоблъсканици.

Далече сме от мисълта, че компютър, телефон, лаптоп, таблет... ще заменят личния контакт на детето с човека – учителя, родителя, баба/дядо, брат/сестра.

Далече сме от мисълта, че родителят ще се справи с предложения материал по-добре, и ще извлече най-доброто от детето, дори от учителя. Далече сме от мисълта, че колегите могат да провеждат нормален учебно-възпитателен процес.

Но сме убедени, че всеки родител или друг възрастен, грижещ се за дете (деца) в тази извънредна ситуация, търси ресурси, занимания, игри и други.

В този смисъл учителят може да бъде най-добрият експерт и помощник на родителя. Защото, кой по-добре от учителя ще прецени какви са индивидуалните умения на детето спрямо неговата възрастова група?

И макар онлайн-заниманията да нямат задължителен характер, те могат да бъдат подминати... Но и всеки може да намери идея, за да направи ежедневието на детето си жизнерадостно и ползотворно.

Направили сме анкета, която можете да попълните онлайн. Благодарим!

https://forms.gle/5MnJrUXUZ3Pm8Rej7

Да не забравяме, че онлайн платформата, която сме създали, е "отключена" и всеки родител, учител и дете има свободен достъп до ОДОБРЕНИ ОТ МОН ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ по всички направления. Ето линковете:

1 група: https://izkustva.bg/itidg1
2 група: https://izkustva.bg/itidg2
3 група: https://izkustva.bg/itidg3
4 група: https://izkustva.bg/itidg4

Kопие на познавателните книжки, които сега са в детските градини и не могат да бъдат използвани, са на адрес: https://izkustva.bg/dgbooks.php и учителите могат да ги ползват като отделни страници за работа по всяко образователно направление.

Освен това на сайта https://izkustva.bg/dgbooks.php са качени и всички песни за изпълнение, които са включени в тематичното разпределение по образователно направление Музика. Така децата могат да се забавляват като към песните включите и музикална или подвижна игра.

Бъдете здрави !

 

 

 Здравейте!

Офисът на УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и неговите родители/настойници.

Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства.

Първата дейност ще стартира утре - 28 март в 15.00, а всеки следващ ден ще има нова дейност. 

Обръщаме се към Вас с молба за съдействие за разпространение на информацията сред родителите с които Вие общувате.

Насоките към родителите са следните:

До всички родители с малки деца:

Включете се в предизвикателството на УНИЦЕФ! 

Всеки ден, в следващите 15 дни, точно в … часа ще споделяме по 1 ново предизвикателство с идея как да го реализирате вкъщи.

Вижте как да участвате:

 

1.Намерете страницата на УНИЦЕФ България във Фейсбук @UNICEF Bulgaria;

2.Разгледайте последните публикации и открийте предизвикателството, в което искате да се включите;

3.Споделете краткото видео, което сте записали, като коментар, под конкретното предизвикателство;

4. Уверете се, че не сте забравили да включите и ключовите думи - #УчимВкъщи и #ЗабавноВкъши

Уницеф България

 

 

 

ЗДРАВЕЙТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И МИЛИ ДЕЦА ОТ ДГ 19 ,,ЩУРЧЕ,,!

В момента когато Ви изпращам това съобщение, вероятно вече ви е омръзнало в къщи

без любимите занимания с вашите учителки и забавни игри с приятели в занималнята и в двора.

Предлагам Ви като възможност с партньорството на издателство ,,Изкуства,, ЕООД гр.София 

в къщи онлайн да се занимавате заедно с мама и тати ,а може и с кака и батко решавайки забавни задачи 

учейки стихчета и оцветявайки ребуси.

Мили родители влезте от интернет на сайта на издателство ,,Изкуства,, изберете ел.учебници и оттам 

от менюто детски градини и безплатно ще теглите и ползвате всички познавателни книжки за Вашите деца.

Пожелавам Ви здраве, и доскоро и наяве в любимата детска градина !

А дотогава стойте си в къщи и бъдете отговорни към себе си  и хората около Вас!

Поздрави,

Христина Петкова 

директор на ДГ № 19 ,,Щурче,,

 

ТРЕТИ МАРТ Е СВЕТЛА ДАТА!

Децата и служителите в детското заведение отбелязаха 

в аванс ТРЕТИ МАРТ - ДЕНЯ НА ОСБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ !

Вдъхновено и изпълнени с чувства бяха изпълненията на  Четвърта А и Четвърта Б група.

Стиховете и песните за героите на България в ретроспективен план развълнуваха деца, учители и родители- гости на тържествата.

 

"Седмица на четенето"

Разгледай тук: http://dg-shturche.haskovo.bg/gallery/219/sedmitsa-na-cheteneto-v-sgrada-usmivka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини клуб "Детска градина - семейство заедно" Изложба в сграда "Усмивка"

 

Разгледайте тук: http://dg-shturche.haskovo.bg/gallery/218/semeystvo-detska-gradina-zaedno-mini-klub-sgrada-usmivka

 

 

 

 

 

 

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Мили  деца и уважаеми родители,

на 16 септември ДЕТСКА ГРАДИНА 19 ,,ЩУРЧЕ,, Ви кани да бъдете част от 

тържественото  откриване на новата учебна 2019 - 2020 година.

В сграда ,,Пролетарска,,началото на празничната изява е от 09.30часа,

a в сграда ,,Усмивка,, от 10,15 часа.

Бъдете здрави, усмихнати и отворени към света на знанието, игрите и 

приятелството!

НА ДОБЪР ЧАС!

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

кампанията се провежда вече дванадедесета година,като всяка година се избира град-столица на акцията. За 2019 година е избран град Хасково и по точно Детско отделение в ,,МБАЛ - Хасково, което се нуждае от закупуване на медицинска апаратура и други консумативи.

Пунк за събиране на средствата ще има в двете сгради на ДГ № 19 ,,Щурче,, гр.Хасково.

Надсловът ,,Деца помагат на деца,, е същината на акцията - стотинките идват от децата, дарени от техните родители - за децата. Този малък жест на доброта, проявен в ранна детска възраст е малката крачка по пътя, който извървява Вашето дете към формирането на добър,емоционално интелигентен и сензитивен възрастен. Кампанията стартира през 2008 г. Всяка година средствата се увеличават, като през миналата година са достигнали 67876,09 лева. С тях бе закупена апратура за клиниката по неонатология към УМБАЛ,,Проф.д-р Стоян Киркович,, в Стара Загора и за клиниката по Детска хирургия.

 

 

 

 

 

 

Проект ,,Равни в старта,, - спортен празник

16 деца и техните родители от ПГ групи с ръководители по проект,,Равни старта,,

ст.учител Мария Назърова и учител Анелия Черкезова се забавляваха на спортен  празник

проведен в зала,,Спартак,, на 03.04.2019 година. Влагайки много хъс и емоция децата 

представиха достойно отбора си и детското заведение. Допълнителна удовлетвореност получиха

в края на състезанието, като вскяко дете получи медал и отборна купа връчени от зам.кметът 

Велин Балкански.

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019 -  2020 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 01.03. 2019 до 31.05.2019 се подават заявления за прием на деца в детската градина

за новата учебна година.

Съгласно чл.10,ал.2 от Наредба за записване,отписване и преместване на деца в общинските 

детски градини ив подготвителните групи на общинските училища в Община Хасково,приемът на деца 

за учебната 2019-2020 година в ДГ № 19 ,,Щурче,град Хасково,е обявен от 03.06.2019 на списъци 

при домакините и мед.сестри по сгради.Записването и потвърждението от родителите е до 28.06.2019

в канцелариите при касиер-домакините ,в сграда за която е кандидатствало детето.

 

ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл.8 ал.1 от Наредба за записване ,отписване и преместване на деца в общински детски 

градини ив подготвителните групи на общинските училища в община Хасково

 

относно: Определяне на брой свободни места за записване в ДГ № 19 ,,Щурче,, за учебната 2019-2020 година

възрастови групи свободни места - брой

сграда център на ул.Пролетарска № 5

яслена група А ,,Звездичка,,

първа група А ,,Зайчета,,

 

18 деца

25 деца

сграда филиал Усмивка  на ул.Стефан Стамболов 7   

яслена Б Бонбони

 

първа Б група ,,Пчелички,, 

18 деца

 

25деца

 

В Подготвителна 6г Б ,сграда ,,Усмивка,, има свободни 4 места и в Подготвителна А сграда ,,Пролетарска,, 3 места.

 

Заповядайте при нас! Екипите и в двете сгради ще оправдаят Вашите очаквания,защото най- гомямата ценност за нас това са децата ни!

 

С уважение,

Христина Петкова

Директор на ДГ № 19 ,,Щурче,,

 

 

ДЕНЯТ НА МАМА!

Децата от първа А група ,,Жабчета ,, с учители Ванчева и Гогова

на 07.март от 17.0 0часа канят всички родители на открита ситуация,, Картичка за мама,,

 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Днес 28 февруари Баба Марта подрани и донесе на децата от ДГ ,,Щурче,,

мартенички с пожелание за здраве и дълголетие. С песни ,танци ,стихчета

и ритуално прескачане на огъня децата от всички групи зарадваха и развеселиха добрата старица с иначе капризен нрав.

Подготвителните групи от групи ,,Мечо Пух и ,,Мики Маус ,, заедно със своите учители се включиха в съвместната инициатива на 

Младежки център град Хасково - ,,Украса на мартенско дърво,, Червено -белите предвестници на пролеттта  грейнаха и върху дървета, и храсти в двора на детската градина.

 

 

3 март 2019 в ДГ "Щурче"

Час по родолюбие в ПГ б сграда "Усмивка"

https://www.youtube.com/watch?v=KBg4qeBj1Wc

 

ЧЕСТИТ  ТРЕТИ МАРТ - 141 ГОДИНИ ОТ ОСБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО!

Деца и учители от: 

ПГ група ,,Зайчета ,, с учители Мария Назърова и Ангелина Лекова и

ПГ група ,,Пчелички,, с учители Весела Янкова и Петя Недялкова

поканика на 27 и 28 февруари всички други групи ,родители от училещното настоятелство и Общественият съвет на 

празничен час по родолюбие,където звучаха най-българскита стихотворения ,малките мажоретки към ДГ 19 с ръководител Елена Попова танцуваха във ритъма на песните от Възраждането -и най-вече с гордост всички заедно декламираха ,,Аз съм българче,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Детска Градина № 19 ,,Щурче,, ще работи на датите 27.12.2018, 28,12.2018 и 31.12.2018 година на сборни групи,

които ще бъдат ситуирани в сграда ,,Усмивка,, на ул.,,Стефан Стамболов,,.Децата от сграда център могат да 

посещават сборните групи в сграда филиал.

Екипът на ДГ № 19,,Щурче,, Ви поздравява с предстоящите светли празници , и Ви пожелава здраве, семейна топлина и сбъднати мечти!

Благодарим Ви , за доверието и разбирането !