Детска градина №19 „Щурче“

Яслена група

20 мар 2017

Яслена група " Звездички "

Медицинска сестра : Сема Асенова

Помощник - възпитател : Мария Димова

Помощник -възпитател : Надежда Димитрова