Детска градина №19 „Щурче“

Първа Б група

16 мар 2017

Първа Б   " Мечо Пух "

Ст.учител : Елена Атанасова

Ст. учител : Катя Милкова

Помощник - възпитател : Диляна Петрова

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка №1 и 2, която можете да ползвате за занимания с децата!

Познавателна книжка 1
 
Познавателна книжка 2

Електронна платформа на Изкуства

 

01.12.2020г.

По направление,, Български език и литература'' :

Тема: ,, Игри със звукове и думи'' 

Ядро: Звукова култура, възприемане на литературно произведение

Задачи: Да изговарят отчетливо думите в общия поток на речта. Да слушат и възприемат римушки.                                       

По направление ,,Изобразително изкуство''

Тема: ,, Елхичка красотичка''

Ядро: Изобразително творчество

Задачи: Да изграждат умения за създаване на декоративна елха.

Да използват украсителни елементи с графичен или живописен материал при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество.

Да включват украсената елха в поздравителна картичка, гирлянди или украса на живата елха.

02.12.2020г.

Тема: ,,Познавам геометрични фигури. Триъгълник''

Ядро: Равнинни фигури

Задачи: да имат представа за геометричната фигура триъгълник.

Практически да обследват модел на геом.фигура триъгълник. 

Да избират назованата фигура. 

Темата е на Картон 21 от Познавателна книжка 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи родители, това е линк към Познавателна книжка №3, която можете да ползвате онлайн за занимания с децата!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG4_Book3.pd

36 с е д м и ц а   25.05 - 29.05

БЕЛ

МАТЕМАТИКА