Детска градина №19 „Щурче“

Втора Б група

20 мар 2017

Втора Б група  " Пчелички " 

Ст. учител : Петя Недялкова

Ст. учител : Весела Янкова

Помощник -възпитател : Йорданка Гегова

 

 

 

Здравейте, мили родители, ето Ви линк към издателството, за да може да работите онлайн с книжките на 1 група.

Вече сме на Познавателна книжка 3

Издателство "Изкуства" 1 група кн. 3

Електронна книжка за месец април

Електронни книжки за май

Издателство Изкуства 1 група

 

11.05.2020

Околен свят – Домашни животни

Назовава познатите домашни животни и ги описва.

Наблюдава в близка среда животните и ги разпознава.

 

12.05.2020

БЕЛ – Моят празник „Първи юни“ от Ангелина Жекова картон 71

Назовава близки хора, приятели и предмети от близкото обкръжение.

Възприема кратко стихотворение.

Разбира съдържанието на литературно произведение.

Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение.

Изобразително изкуство – Пясъчни вълшебства

Създава пясъчни фигурки на открито чрез натрупване на мокър пясък;

отливане“ на форми от кофички, пластмасови фигури на животни;

форми за сладки; отпечатване на длани и стъпала.

Развива усет за обем и форма.

 

13.05.2020

Математика – Мога да броя картон 69

Брои до три. Преброява три предмета.

Установява количествено равенство в две предметни групи,

като използва толкова–колкото.

 

14.05.2020

ИИ – Сладкиш за празника картон 70

Създава обемни образи чрез слепване на овални форми.

Затвърдява знанията и уменията си за декориране чрез налепване, гравиране, комбинирано.

Засилва естетическото въздействие на пластиките чрез използване на разно­цветен пластилин или декорация.

ФК – Подвижни игра на открито

Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.

Изпълнява комбинации от катерене с други естествено-приложни движения.

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

 

15.05.2020

Конструиране и технологии – Весел влак картон 73

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Включва модела в играта.

Физическа култура – Физически упражнения без уред

Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод.

Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.

Бяга разпръснато 3–5 мин.

 

04.05.2020

Околен свят – Рожден ден картон 69

Назовава лични празници – рожден ден.

Демонстрира готовност и желание за участие в празник.

 

05.05.2020

Български език и литература – Рожден ден картон 69

Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение.

Използва кратки прости изречения.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.

Разбира общоприети изрази.

Изобразително изкуство – Охлювчета на разходка – пластелин

Затвърдява уменията си за разточване на неоформено парче глина.

Развива усет за обем и форма.

 

07.05.2020

ИИ – Хайде на море картон 68

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

Самостоятелно избира и съчетава познати декоративни елементи с ярки и чисти цветове за украса на плажни принадлежности.

Физическа култура – Скачане за сила на долните крайници

Проявява елементарни умения за работа за развитие на двигателните качества.

Изпълнява скокови упражнения, съчетани с вдишване и издишване.

Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод „Хей, ръчички, хей ги две“.

Включва се активно в двигателната дейност.

Изпълнява подвижни игри: „Жабки“, „Зайко“.

 

08.05.2020

Конструиране и технологии – Бонбони за рожден ден картон 66

Натрупване на опит за комбинация на различни материали и работа с хартия за получаване на определен предмет.

Физическа култура – Ходене по начертана линия

Проявява елементарни умения за ходене и бягане по зададен ориентир.

Ходи и бяга отвън на очертана на земята вълнообразна линия.

Търкаля топка през врата с ширина 0,50 м от разстояние 1 м.

Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия.

 

 

 

27.04.2020

ОС Пътувам с мама и татко картон 67

Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни средства.

Спазва нормите за безопасно поведение, когато пътува в автомобил..

Определя разстоянието до възрастния – близо и далеч.

 

 

28.04.2020

БЕЛ - Рожден ден картон 69

Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение.

Използва кратки прости изречения.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.

Разбира общоприети изрази.

ИИ – Ще ти нарисувам личице картон 65

Участва в празнична подготовка с украсяване на великденски яйца с декоративни елементи по избор (линии, точки, листенца) или с човешко личице (с очи, носле, уста, коси).

Включва се активно във великденски игри и веселия

 

29.04.2020

Математика - Мога да броя картон 64

Има представа за годишните сезони.

Групира обекти по цвят.

Брои до три.

 

 

30.04.2020

ИИ - Аз съм слънчицето на мама

Обогатява представите си за характерните особености на човешката фигура.

Създава образ на дете с графичен или живописен материал и цветове по личен избор.

Избира средства за изобразяване.

ФК - Игри сред природата

Изпълнява ходене, бягане и подскачане в природна среда.

Осъзнава значението на двигателната дейност на открито за укрепване на здравето.

Изпълнява подвижни игри: „Жабчета“, „Вземи си шапката“, „Ехоо“, „Шей, шей“.

 

 

21.04.2020

БЕЛ – Рожден ден картон 69

Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение.

Използва кратки прости изречения.

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.

Разбира общоприети изрази.

ИИ - Плашило картон 63

Познава и назовава обекти при разглеждане на произведения на народното творчество.

Създава забавен образ чрез творческо прилагане на усвоените изобразителни умения.

Използва повече цветове за постигане на по-голяма изразителност на изображението.

 

22.04.2020

Математика – По колко са картон 62

Брои до три.

Сравнява количества от две предметни групи чрез съпоставяне на предметите им.

Използва толкова–колкото.

 

23.04.2020

КТ – Кошничка картон 66

Лепи хартиена лента върху готова форма (хартиена чашка).

Декоративно оформя изделието чрез лепене на готови украсителни елементи.

ФК – Ходене с преодоляване на естествени препятствия

Проявява умения за прекрачване на паднало дърво, заобикаля дървета и се промушва под клоните на дърветата.

Прескача улейчета, вадички или прекрачва по-големи камъни.

Хвърля шишарки по начин „отдолу“ в хоризонтална и вертикална цел с диаметър 50–60 см, на разстояние 0,5–1 м.

Изпълнява подвижни игри: „Внимание, препятствие“.

 

24.04.2020

ИИ – Охлювче на разходка – пластелин или глина

Затвърдява уменията си за разточване на неоформено парче глина.

Развива усет за обем и форма.

ФК – Лазене в зиг заг

Движи се и играе безопасно в групата, в салона.

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност.

Изпълнява естествено-приложни движения в подвижни игри: „Около столчетата“, „Лазене по виеща се пътека“, „Внимавай да не сгрешиш“.

 

 

 

13.04.2020

ОС С мама и татко на разходка – картон 59

Разпознава участници в движението.

Научава къде и как да се движи за ръка с възрастните, когато е на улицата.

Определя разстоянието до възрастния – близо и далеч.

 

 

14.04.2020

БЕЛ Пътувам с мама и татко картон 67

Назовава хора, предмети и играчки от близкото обкръжение.

Допълва изречение с подходяща дума.

Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе.

ИИ – Пеперуди картон 60

Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

Апликира различни обекти от едни и същи изходни, готово изрязани форми.

Комбинира еднослойно и двуслойно апликиране на отделни части и детайли.

Допълнително декорира с флумастери (по желание).

 

15.04.2020

Математика Височина на предметите

Практически обследва височината на предметите.

Сравнява два предмета по височина.

Определя равни по височина предмети.

 

16.04.

ИИ Боядисване на яйца картон 65

Използва различни техники за боядисване на яйце

Рисуване на личице на яйцето

С памук, с листенце в чорапогащник

ФК Скачане до достигане на определен предмет

Проявява елементарни умения за скачане за достигане на окачен предмет.

Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на разстояние 0,5–1 м.

Има желание да изпълнява елементи от детски футбол.

 

 

 

06.04.2020

Околен свят картон 57 „Щъркел шарен“

Наблюдава в близката среда животни – щъркел.

Разбира необходимостта от грижа за птиците.

 

07.04.2020

БЕЛ - Вали дъжд „Охлювче“ от Васил Стоянов картон 62

Назовава хора, предмети и животни.

Произнася думите правилно.

Възприема кратко стихотворение.

Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение.

Изобразително изкуство - Пролетна картина картон 58

По-уверено апликира варианти на един образ – разнообразни корони на дърветата – чрез комбиниране на различни по вид, цвят и големина триъгълни, квадратни, кръгли форми и листенца.

 

08.04.2020

Математика - По цвят и големина картон 57

Брои до три. Групира обекти по цвят и големина.

Сравнява количества от две предметни групи чрез съпоставяне на предметите им.

Използва толкова–колкото.

 

09.04.2020

ИИ - Цъфнала градинка

Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации, произведения на народното творчество.

Получава образи на цветя чрез съчетаване на кръгли форми с прави линии.

Свързва познати образи в проста сюжетна композиция.

Избира средства за изобразяване.

ФК - Творчество и двигателно изразяване

Има желание за изпълнение на упражнения и познати игри по избор (музикални подвижни игри, подготвителни игри с топка, народни и други игри).

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

 

10.04.2020

КТ – „Чадърче“ картон 61

Има представа за конструиране на обект от хартия и друг материал.

Има умения за работа с готови елементи от хартия – лепене, подреждане и съединяване.

Приложение в играта.

ФК – „Хвърляне в хоризонтална цел“

Проявява елементарни умения за хвърляне в хоризонтална цел с лява и дясна ръка.

Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на разстояние 1 м.

Проявява желание за изпълнение на двигателни действия.

 

 

 

 

30.03.2020

Околен свят „Пролет иде“ картон 55

Назовава в природни картини метеорологично време. Назовава кокиче, лале.

ФК „Упражнения без уред“

• Изпълнява подражателни общоразвиващи упражнения за комплексно развитие на мускулатурата на тялото. „Щъркел шарен, дългокрак“, „Имам две ръчички“.

• Изпитва емоционална удовлетвореност от общи двигателни действия с общоразвиващ характер.

 

31.03.2020

БЕЛ „Щъркел шарен“ картон 57

• Назовава животни, предмети и цветя.

• Произнася думите правилно.

• Възприема и изговаря стихчета и римушки (с участие на думи, в които има щ – шт).

ИИ „Слънчова поляна“

• Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации.

• Създава пейзажна рисунка с включване на образи на слънце, цветя, пеперуди и др. по избор.

• Стремеж към използване на повече цветове.

• Измива четката след използване на всеки цвят.

 

01.04.2020

Математика „Годишните сезони, мога да броя“ картон 55

• Има представа за годишните сезони – пролет.

• Групира обекти по цвят.

• Брои до 3.

 

02.04.2020

КТ „Ветрило“

• Има представа и умения за работа с хартия.

• Сгъва с помощта на учителя за създаване на модел.

• Приложение в играта.

ФК „Скачане от високо на ниско“

• Има представа за скачане от високо на ниско.

• Скача от гимнастическа пейка с височина 20–25 см.

• Катери се и слиза по вертикална стълба, като стъпва с два крака на всеки напречник.

• Изпълнява подвижна игра „Жабки“.

 

03.04.2020

ИИ „Ще дорисувам моята картина“

• Създава образи по избор и ги свързва в общ сюжет (върху получените небе и полянка).

• Избира средства за изобразяване.

• Поставя заглавие на рисунката си.

• Изгражда навици за довършване докрай на започнатата работа.

ФК „Лазене с провиране“ (между краката на стол)

• Изпълнява в координация лазене, съчетано с провиране.

• Изпълнява лазене с провиране през клек (съчетано).

 

 

23.03.2020

картон № 53 - При лекаря. Запознаване с предметите и инструментите, с които работи лекаря. Стихчето "Болен Ежко" децата вече го знаят наизуст, може да си го припомните.

Весело занимание.

 

24.03.2020 г. вторник БЕЛ

Пролет иде картон № 55

Разпознава и назовава пролетни цветя.

Допълва изречение с подходяща дума.Образува множествено число на думи и обратно. Разбира съдържанието на литературно произведение.

ИИ - Картон № 54

Аз съм докторът

Затвърдява представите си за характерните особености за избраните за рисуване обекти. Овладява умения за дорисуване и оцветяване на контурни изображения с повече цветове. Обогатява образите чрез декориране по личен избор с графичен материал.

 

25.03.2020 г. Математика

Тема: "Мога да броя"

Картон №53

• Брои до три.

• Сравнява две предметни групи (до три предмета).

 

26.03.2020

Конструиране и технологии - Герданче картон № 52

Има начални умения за низане (промушване) и работа с нестандартни материали – макаронени изделия, стиропор за получаване на модел.

Физическа култура - Бягане в коридор

• Проявява елементарни умения да бяга от различни изходни положения.

• Бяга в различни посоки, редувано с ходене, дихателни упражнения.

• Ходи с торбичка на главата към ориентир, поставен на нивото на погледа.

• С желание се включва в извършваните двигателни действия.

 

27.03.2020

Изобразително изкуство ИИ

Тема "Цъфнали дървета" картон 56

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

• Дорисува пролетен пейзаж, като използва за оформяне на короните на дърветата печатане с върха или с цяла четка.

• Използва подходящи цветове съобразно сезона.

• Проявява интерес към природата и нейната красота.

ФК Игри с ходене и бягане

• Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.

• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

• Движи се и играе безопасно в групата.

• Изпълнява игри: „Листа и вятър“, „На гости“

 

 

 

Прикачени файлове