Детска градина №19 „Щурче“

Визия

20 яну 2023

ВИЗИЯ

ДГ № 19 ,,Щурче“ да бъде:

Институция, където е осигурена среда /безопасна, стимулираща и подкрепяща/ за учене чрез игра ,съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща тяхното умствено, емоционално социално, личностно и здравно –физическо развитие.

,,Втори дом ,, място ,където децата се чувстват подкрепяни, щастливи спокойни, защитени и разбрани.

Център за родители, търсещи и намиращи сътрудничество, подкрепа, разбиране, педагогическа информация, психол. консултации, диалог и съгласие.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си ,поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и кариерно израстване, като се чувстват удовлетворени от работата си.