Детска градина №19 „Щурче“

1 ноември Ден на народните будители

1 ное 2023

На 1-ви ноември България празнува Деня на народните будители – един от празниците без аналог в света. Почитаме хората, които са приели за своя мисия да поддържат жива светлината на просвещението и националното самочувствие – в миналото и сега! Прекланяме се пред делото на книжовниците, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията!

Нашият дълг е да продължим да пазим живия въглен на българщината, за да я съхраним през вековете. Затова аз бих искала лично от мое име най-сърдечно да поздравя българските учители, писатели, журналисти, творци от всички сфери и поколения, будителите в най-широкия смисъл на думата. Хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето европейско и световно признание.

Честит празник на народните будители в България!

Петкова