Детска градина №19 „Щурче“

БЕЗОПАСНА ПРИКАЗКА

21 сеп 2022

С правилата за безопасно движение по пътищата по интересен и нетрадиционен начин ,

с  приказка от Музикален театър Кърджали се запознаха децата от ДГ № 19 ,, Щурче,, на 20 септември.

Под  формата на музикални етюди ,сценки и задачи всички малчугани си припомниха и затвърдиха правилата за 

безопасно  поведение на пътя .В  началото на учебната година малките палавници обещаха да спазват правилата и

да ги припомнят и на своите родители.Инициативата е част от годишния план по БДП на детската градина.

Прикачени файлове

Приложени файлове: