Детска градина №19 „Щурче“

ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА

19 май 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

до 30.06.2021 година се приемат заявления за прием в детската градина
за учебната 2021-2022 година.

МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ВАШЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА- В КАНЦЕЛАРИЯТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ – НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ МАСКИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ.

АДРЕСИ СГРАДИ :

СГРАДА ЦЕНТЪР НА УЛ.,,ПРОЛЕТАРСКА ,, № 5

При ЗАТС Гергана Спатовска

СГРАДА ФИЛИАЛ УСМИВКА НА БУЛ.,,СТЕФАН СТАМБОЛОВ ,,№ 7

/СРЕЩУ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ/

При касиер- домакин Тянка Стоева

СЪЩО ТАКА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ВАШЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ЧРЕЗ ИМЕЙЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА- sdg19_h@abv.bg

Класирането на децата ще бъде оповестено на 01.07.2021година.
Потвърждаването на приема ще се осъществи от 01.07 до 15.07.2021 година.При наличие на незаети места след 15.07.2021година те ще бъдат оповестени за второ класиране

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ САЙТА – СТРАНИЦА „,РОДИТЕЛИ “ – „Образци на документи“.

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОПЪЛНЕТЕ КОРЕКТНО ВСИЧКИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ДЕТЕТО И РОДИТЕЛЯ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ, ГРУПА, СГРАДА ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТЕ, СКАНИРАЙТЕ ДОКУМЕНТА И ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ – sdg19_h@abv.bg

СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО, КЛАСИРАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, В СГРАДАТА ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВА ДЕТЕТО, КАКТО И В САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, В СРОК 01.07.2021ГОДИНА.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА ПРИЕМ ЯСЛА И ПЪРВА ГРУПА:

Сграда Пролетарска 1 яслена група – 18 деца И 1 първа група – 26деца

СГРАДА УСМИВКА /Ст.Стамболов / - 1 яслена група от 18 деца и 1 първа група – 26 деца