Детска градина №19 „Щурче“

Съобщение за такси - деца трета и четвърта възрастови групи

31 мар 2021

Уважаеми госпожи и господа,

с Решение №307/23.04.2021 г. на общински съвет - Хасково е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. В чл.26, като са създадени ал.3а и ал.3б, касаещи дължимите суми за деца от подготвителните групи.

СЧИТАНО ОТ 01.04.2021 ГОДИНА НЯМА ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА ТЕЗИ ДЕЦА. / трета и четвърта възрастови групи/