Детска градина №19 „Щурче“

Здравейте , уважаеми родители!

13 окт 2020

В изпълнение на Заповеди на МОН и МЗ към настоящият момент детското  заведение

е преустановило посещенията на деца ,включително до 18.12.2020година.

Учителите се свързват с Вас чрез установени от Вас и тях  форми на работа в електронна среда.

Материалите ,които те Ви изпращат, както и електронните книжки на издателство ,,Изкуства,,

търсете в раздел Групи .

Презентации и други видео материали в страница  Таланти - Моят ден в детската  градина/ ,галерия, Празници и развлечения.

Информация може винаги да получавате на сайта на ДГ № 19 ,,Щурче,,.

Служебните бележки за получавени на парични компенсации поради престой на децата в къщи / подават се в Социални грижи/

се издават до 18 .12.2020 в канцелариите на ДГ .

 

Пожелавам Ви да сте здрави и до нови срещи.

Поздрави,

Хр.Петкова

директор