Детска градина №19 „Щурче“

Здравейте мили родители,

20 май 2020

уведомявам Ви за две възможности за подаване на заявление за записване на деца в ДГ № 19 ,,Щурче,,

град Хасково ,като свободните места са следните:

1 яслена група от 18 деца в сграда ,,Пролетарска,,

1 първа градинска  група от 22 деца / 3- 4 г./ в сграда ,,Пролетарска,,

 

1 яслена група от 20 деца в сграда ,, Стефан Стамболов,, / Срещу Матетематическа гимназия/

1 първа градинска група от 22 деца /3-4 г./ в сграда ,, Стефан Стамболов,, 

 

Първият е чрез ел.бланка която Ви изпращам  в раздел Родители / прием / и сами можете да изтеглите, попълните и изпратите сканирана на ел.адрес: sdg19_h@abv.bg

входирането й ще става с датата на получаване по ел.път.

Вторият вариант е след предварително обаждане до директора на детската  градина да попълните заявление на място и по адресна сграда.

За приетите деца ще бъдете уведомени по телефон лично от детската градина .

Поздрави и Бъдете здрави !

Хр.Петкова 

Директор на ДГ № 19 ,,Щурче,,