Детска градина №19 „Щурче“

Втора А група "Пингвини"

20 мар 2017

Втора  А  група  " Пингвини"

Учител: Тони Петева - майчинство, зам. Габриела Узунова

Учител:  Семра Юсеин

Помощник - възпитател: Красимира Николова

 

 

 

Пролетен празник в група "Пингвини"

 

Мини проект "Храним се здравословно"

 

 

 

 

Апликиране на "Цветна полянка" за деня на Земята - 22април 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.21г. понеделник

ОКОЛЕН СВЯТ

Тема " Животните и малките им"

Назовава познати животни и техните малки.Добива представа за за многообразието на животинските видове.

Посочва грижите ,които трябва да се полагат за животните от близкото обкръжение.

ПОзнавателна книжка 3, стр. 25

МАТЕМАТИКА

Тема "По колко са"

Открива множества  и ги групира и оцветява по вид  , в зависимост от броя на обектите в тях / до 10/. Използва поравно, повече, по-малко.

Определя броя на обекти до 5 .

 

Познавателна книжка 3, стр. 13.

 

23.03.2021г. вторник

Български  език

Тема: Пожар в гората.Игри със звукове и думи.

Участва в  разговор по познати теми.Използва прости изречения и определения.Назовава качества на лица и събития.Определя брой на звуковете в дума.

Темата се намира в познавателна книжка 3, стр 20  

Конструктивна  дейност

Тема : Забавна случка

На стр. 17 в познавателна книжка 3 децата ще трябва да нарисуват забавна случка, като нарисуват  весели животни, деца, птици.Изискването е да се опитат да предадат характерни особености, детайли и да изобразят типична поза или движение. 

24.03.2021г.    сряда

Околен  свят   

Тема:  Пролет       кн.3  стр.15

 Сравняват  картината на  времето  чрез  метеорологичните промени в сезоните зима - пролет.Добиват представа от промените на растителните видове през сезоните.Графично упражнение - "Оцвети само картините свързани със сезона Пролет"

 

          Изобразително  изкуство

Тема: Пролетна  картина                    кн.3  стр.16

 Да разглежда и описва  произведения  на различните видове 

изобразителни   изкуства. Използва и съчетава различни иззобразителни материали.

 

25.03.2021г.      четвъртък

Български език и  художествена литература

Тема:" Страшна история" от Сергей Иванов        кн.3  стр.21

Възприема произведение от художествената литература.Изразява отношение към постъпките на героите.

Преразказва по опорни думи. Определя броя на звуковете  в думи.

        Математика 

Тема :    "Мога да броя"          кн.3 стр.22

Брои и отброява обекти.Сравнява предметни групи чрез броене,

като използва изразите  "повече, по- малко, по- равно"                             

Музика - Ве4е съм голям

https://izkustva.bg/itidg3/lesson.php?id=784&page=9&ref=0

 

26.03.2021г     петък

Конструктиране  и  технологии

Тема: "Кое превозно средство  къде се движи"         кн.3  стр.18

Различава и назовава различните превозни средства.Определя кое къде и как се придвижва  - сухопътни ,въздушни,по вода /кой

ги управлява/  .Да ги свържат по начина им на придвижване.

Физическа култура

Тема:  Закаляване

Изпълнява закалителни процедури  за укрепване на дихателната система.Изпълнява

двутактови  упражнения за всички мускулни групи.

 

29.03.2021г.  понеделник
Околен свят

Тема: Игра сред природата         кн.3  стр.24

С помоща на родителите овладява правила на поведение при игри,разходки в парка,

сред природата.Самоутвърждава се и  работи в екип. Опазва природата.

 Математика

Тема: Познавам числата до 5.         кн.3  стр.23.

Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на числата до 5.

Определя мястото на всяко число в редицата на числата до 5.

Подрежда редицата на числата до 5.
                                

 

30.03.2021г.  вторник

Български  език и художествена литература

Тема:" Кой  какъв е  ?" -  птици.              кн.3   стр.26                    

С помоща на родителите и картинките назовават птиците,описват ги и разказват за начина им на живот. .Използват определения,думи-действия,като ги съчеават по род и число.Изпълняват старателно графичното упражнение след съставяне на описателния текст, за развиване на фината моторика.

Конструиране и технологии

Тема: Превозни средства  

Работи с хартия и отпадъчни материали / кутия,руло от хартия и др./,които комбинира и свързва чрез лепене до получаване на обемен образ.

Оформя с допълнителни елементи - гуми,фарове и т.н.,които изрязва и залепва. Включва модела в игра.

Музика - Ве4е съм голям

https://izkustva.bg/itidg3/lesson.php?id=784&page=9&ref=0

   31.03.2021г.  сряда

Околен свят

Тема: "При лекаря"         кн.3  стр.14.

Добива представа за професии от близкото му обкръжение - лекар,медицинска сестра.

Запознава се с правилата на поведение на обществени места.

  Изобразително изкуство

Тема: "Чашка за топло мляко и чай"   -   моделиране с пластилин /може и други пластични материали/

Моделира битови предмети от различни форми, като използва познати техники - овалване,вдлъбване.разточване  и гравиране.

 

Музика - "Нарцис най - красив"

https://izkustva.bg/itidg3/lesson.php?id=784&page=8&ref=0

 

 

 

 

 

 

Скъпи родители, работим в познавателна книжка номер 3.Нейният електронен вариант можете да намерите на този адрес:

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG3_Book3.pdf

 Умоляваме тези от вас, които желаят децата да работят и с оригиналната книжка / хартиен вариант/, да се свържат с нас, за да уточним начините на предоставяне на необходимите материали.

 

 

07.12. 2020г.  Понеделник

Програмата за деня:

Околен свят

тема: На пързалката

От децата се изисква да обяснят предназначението на игрови средства и материали за игри в снега.

По темата може да се работи в познавателна книжка 1 на стр. 84. При оцветяване на фигурите изискването е да не се излиза от очертанията и децата да бъдат самостоятелни и креативни при избора на цветовете.

Математика

тема:Познавам сезоните

Децата трябва да разпознават и назовават годишните сезони, да се ориентират в тяхната последователност.Да се ориентират в последователността на събитията във времето, като използват:" в началото - после, преди това - след това"

Познавателна книжка 1, стр.82.

 

  08.12. 2020 г. вторник

Програма за деня:

    Български език и художествена литература

Познавателна книжка 2,стр.4

Тема: Писмо до Дядо Коледа

Участват  и разбират разговор по любима и позната тема.Описват  подробно предмет  / коледен подарък/ .Изпълняват  писмена задача за развиване на фината моторика /контролират  координацията на ръката и окото/

   

 Конструиране и технологии

Тема: Новогодишна украса 

Работят творчески с различни видове хартия  и други материали по желание, естетически оформят изделията си.Развиват  фантазията и въображението  си.Изграждат увереност в собствените си възможности  и прилагат изработеното в бита.

Необходими материали:Цветни хартии,ножица,лепило.

09.12 2020 г.Сряда

Околен свят

Тема: Чиста е нашата улица 

Децата да се запознаят с правилата за опазване на чистотата в близката среда.

Да добият представа за начините за разделно събиране на отпадъците.

Познавателна книжка 1, стр. 85

 

Изобразително изкуство

Предлагаме ви занимателни игри с цел развитие на детската фантазия и речта , например: "Познай моя подарък".Изисквайте от децата да разпознаят даден предмет по описание на неговите основни и второстепенни части. След това нарисувайте рисунки и ги запазете - ще ги изпратим в общо писмо до Дядо Коледа.

10.12.2020 г. Четвъртък

Български език и литература

Тема:

Скъп гост" Дядо Коледа"

Познавателна книжка 2, стр.5

Разговор с детето по познати теми. Изискайте да разкаже какво вижда на картината, да опише героите, да измисли диалог. Да прояви внимание и старание във втората част на задачата.

Математика

Тема : Числа и цветове, познавателна книжка 2, стр.7

Детето трябва да групира обекти по вид и според броя им.Да брои до 5 обекта и да ги свързва със съответната цифра на числото.Обърнете внимание на двата признака, с които трябва да се съобразяват децата във второто условие на задачата / цвят и размер/.!

 

11.12.2020 г. Петък

КТД 

тема: Моите играчки познавателна книжка 2, стр.10

Децата да обогатят представите си за видовете играчки и специално тези, които се задвижват с батерии.Да осмислят ролята на техниката в играчки с батерии, светлини, звук, компютри и т.н.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 тема:Тя  и Той

Децата да се опитат да предадат характерни детайли и особености на изобразяваните обекти - човешки фигури - познавателна книжка 1, стр. 87.Да спазят изискването децата да бъдат със зимно облекло. Могат да използват моливи, флумастери, пастели.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Днес времето  е чудесно, използвайте го да поиграте с децата навън.)

14. 12.2020 г. Понеделник

Програмата за деня:

Околен свят

Тема: Коледни вълнения

Възползвайте се от картинките на стр.8 в познавателна книжка 2, за да поговорите с децата за основните елементи при честване на двата фолклорни празници  - Бъдни вечер и Коледа.Добре е децата да осмислят културните различия и да се възпита у тях толерантност към такива прояви.Да бъдат внимателни при оцветяването на три от символите на коледуването и да обогатят речника си с думите : коледна торбичка, геврек и гега.

Математика

Тема: Числата до 6

1,Децата да броят до 6 в прав ред.Да сравняват две предметни групи и ги назовават - повече, по-малко,поравно

2. Да подреждат две множества в зависимост от броя на обектите в тях.

3. Да откриват прилики и разлики в изображения.

Използвайте познавателна книжка 1, стр. 83

15.12.2020 г. Вторник

Български език и литература

Тема: "Срещу Нова Година"

Запознаване с произведението "Срещу Нова Година" от Ран Босилек.
Провокирайте детето да изрази отношението си към литературното произведение и героите в него.

На стр.12 в Познавателна книжка 2 има интересна задачка, към която трябва а се премине, след като детето внимателно е възприело произведението.

КТД

Тема: Новогодишна украса

Сега е времето заедно с децата да изработите украса за предстоящите празници.За детето е важно да прояви творчество и да повярва в собствените си възможности.

Прилагаме няколко файла с идеи за коледна украса:)

16.12.2020 г. Сряда

Околен свят

Тема: Внимание! Улица

1. Децата да си припомнят правилата за движение по улицата.Ще бъде добре и полезно за тях в игрова среда да пресъздадат правилата за движение и поведение на улицата.Използвайте познавателна книжка 2, стр.9 и коментирайте с децата нарисуваното на картинките.

Изобразително изкуство

Тема: Нещо кръгло

Предлагаме Ви играта "Познай предмета" - по описание на предмети с кръгла форма / топка, диня, портокал, слънце.../ децата да се досетят и да познаят за какво става дума.След това им предложете да направят апликация или рисунка от изходни кръгли форми, различни по цвят и големина., може да ги комбинират с други елементи, получени чрез изрязване или откъсване.

Прилагаме няколко файла с идейки за работа:)

17.12.2020 г.

Български език и литература

Тема: "Заповядай, благодаря, моля"
Проведете разговори с децата на познати теми. Изисквайте от тях да бъдат внимателни, търпеливи, да изслушват събеседника си. Разгледайки картините на стр. 66 в Познавателна книжка 1 и поискайте от децата да разкажат какво е нарисувано, в кои ситуации могат да се използват думите : заповядай, благодаря, моля, за да възпитаме у тях културно поведение, взаимопомощ, емпатия.

Математика

Тема: По колко са вляво-вдясно

Познавателна книжка 1, стр. 75

От децата се иска да сравняват две предметни групи и да ги назовават поравно, повече, по-малко.Да определят мястото на предмета в пространството като използва "вътре-вън".Да назовават части от собственото си тяло-лява/дясна ръка, ляв/десен крак и т.н.

 

 

           18.12. петък

Конструктивно-техническа дейност

Тема: Карнавална   маска

Разяснява се на децата  в какво се състои същността на карнавала като част от празника.На кой герой от приказка или филм биха желали да приличат и какво е най -характерно за него.и така избират маска която искат да изработят,Подбират подходящи  материали,ножица ,лепило.Изрязват по права и крива линия и включват въображението си за  украсата и.

 

Изобразително  изкуство

Тема: Зимна вечер

  Познавателна  книжкка  2    стр.24  

Насочване вниманието на децата към произведения на изобразителното изкуство.Да предадат характерните особености на обекти и явления,като използват различни материали и техники.Да съчетават подходящи цветове.Композиционно изграждане.     

     29.12./вторник/Български език и художествена литература    "Писъмце по снега"В.Паспалеева

Прикачени файлове