Детска градина №19 „Щурче“

ПРОЛЕТНА ШЕВИЦА - Съвместната работа между детска градина и семейство по мини проекти В ТРЕТА Б ГРУПА ,,ЛЪВЧЕТА,,

25 апр 2024

,,Лаленце се люлее на зелено ливаде.

Не е било лаленце най ми било детенце.

Майка му го будеше и му тихо думаше:

Стани ,стани детенце да погледаш лазарки…,,

 

Истинска пролетна шевица избродираха децата и учителите Йорданка Гегова и Елена Георгиева от трета група ,,Лъвчета"- сграда Стефан Стамболов.

Фината пролетна ,,бродерия,, включваше наричания, обреди, фолклорни песни, танци и

стихотворения още от Тодоров ден, през Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден.

Цяла една година училите са издирвали характерни за Хасковският край обредни обичаи и наричания.Съвместно с децата са изучавали народни песни, хора и наричания записвани от поколения назад. Посетили са архитектурни забележителности в град Хасково.

На 24 април занималнята се превърна във фолклорна сцена, децата в: моми лазарки и малки ергени ,а учителите в стопанки пременени в автентични народни носии .

Група Лъвчета пред много гости представиха своята ПРОЛЕТНА ШЕВИЦА от пролетните обичаи лазаруване, буенец, кумичене, гергьовското напяване на пръстени, Мара-лишанка,наричания, акапелни песни ,хора, обичаи и стихотворения

Пролетните празници в България са важна част от културното наследство на страната и отразяват богатството на традициите и обичаите на българския народ. Тяхното познаване ,

И предаване в семейството е основната цел на представеният мини-проект съвместно с родителите като партньори на учителите в детската градина.

Пролетна шевица в трета Б група "Лъвчета"