Детска градина №19 „Щурче“

Трета А ПГ

20 мар 2017

Трета  А  група  " Пингвини"

Ст.Учител : Таня Иванова

Учител: Елена Кармиджанова

Помощник - възпитател : Красимира Николова

 

Скъпи родители, това е линк към Познавателна книжка 3, която може да ползвате онлайн!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG2_Book3.pdf

Понеделник /23.03.2020г./

Околен свят – „Непознати животни” – стр.15 / Описва животни (тялото и неговите части); Разбира необходимостта от грижа за животните; Назовава животни и техните малки./

Вторник/24.03.2020г./

Български език и литература – „Игри с думи и изречения” – стр.14/ Детето участва в диалог; Съставя въпросителни изречения; Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни)/.

Изобразително изкуство – „Пролетна картина” – стр.17 /Разпознава и назовава образи на познати обекти; Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството – рисува трева, птици, слънце и цветя/

Сряда/25.03.2020 г./

Околен свят – „В парка” – разговор с детето /Назовава игрови средства и материали за постигане на игрови цели; Назовава съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла; Посочва предпочитанията си към подходящо за сезона облекло и играчки./

Математика – „Кой къде е” – стр.16/ Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад; Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре, надолу; Брои до пет./

Четвъртък / 26.03.2020 г./

Български език и литература – „Три сестрички” – Константин Ушински” / Детето възприема приказката; Определя ролята на героите в приказката; Изразява отношението си към постъпките на даден герой/

Изобразително изкуство – „Моят любим герой от приказка”/ Създава любим герой от приказка;Изгражда рисунките по-едро, в цял лист/

Петък /27.03.2020 г./

Конструиране и технологии – „Превозни средства” – стр.18 / Сравнява пътнически и товарни превозни средства/