Детска градина №19 „Щурче“

Трета А ПГ

13 окт 2018

Tрета А ПГ  "Мики Маус"

Ст. учител: Д. Трендафилова

Учител: Анелия Черкезова

Помощник възпитател: Росица Господинова