Детска градина №19 „Щурче“

Четвърта А група "Мики Маус"

13 окт 2018

Четвърта А "Мики Маус"

Ст. Учител: Анелия Черкезова

Учител: Деница Вълкова

Помощник възпитател: Росица Господинова

 

 

 

Мини проект "Родина" в РИМ Хасково с децата от 4 а група

 

За деня на детската книга децата от 4 А група сами изработиха детска книжка, работейки по групи.

Трети март в Регионалния исторически музей 2024

"Светофар" - знаем правилата за движение

 

Откриване на уч 2023-24 в основна сграда

 

Изработване на книжка на любима детска приказка

 

Открит урок "Моята Родина България"

 

Васил Левски в група "Мики Маус"

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка № 2, която можете да ползвате  за занимания с децата!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG1_Book2.pdf

 

Скъпи родители, програмата за днес 01.12.2020г., е следната:

По направление,, Български език и литература'' :

Тема: ,, Игри със звукове и думи'' 

Ядро: Звукова култура, възприемане на литературно произведение

Задачи: Да изговарят отчетливо думите в общия поток на речта. Да слушат и възприемат римушки. 

                                                        

По направление ,, Изобразително изкуство''

Тема: ,, Елхичка красотичка''

Ядро: Изобразително творчество

Задачи: Да изграждат умения за създаване на декоративна елха.

Да използват украсителни елементи с графичен или живописен материал при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество.

Да включват украсената елха в поздравителна картичка, гирлянди или украса на живата елха.

 

За днес 02.12.2020г., по направление Математика:

Тема: ,,Познавам геометрични фигури. Триъгълник''

Ядро: Равнинни фигури

Задачи: да имат представа за геометричната фигура триъгълник.

Практически да обследват модел на геом.фигура триъгълник. 

Да избират назованата фигура. 

Темата е на Картон 21 от Познавателна книжка 1.

Това е линк към електронния вариант на книжката:

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG1_Book1

 

За днес 03.12 (Четвъртък)

Програмата и задачите са следните:

По направление ,, Физическа култура''

Тема:  ,, Подскачане с два крака и с придвижване напред''

Ядро: Естествено-приложна двигателна дейност

Задачи: ходи с прекачване на предмети.

Изпълнява последователни подскоци с два крака едновременно с придвижване напред. 

Изпълнява подвижни игри: ,, Внимание, препятсвие'' , ,, Плетеница'' и ,, Зайко''

 

По направление ,, Конструиране и технологии,'' :

Тема: ,, Слънце''

Ядро: обработване на материали, съединяване и свързване

Задачи: Да има елементарни умения за работа с различни видове хартия.

Да лепи хартиени ленти с помощта на възрастен. 

 

За днес 04.12 (Петък), програмата е следната:

По направление Изобразително изкуство:

Тема: ,, Коледна елха''

Ядро: Худ.възприемане. Изобр.материали и техники. Изобразително творчество.

Задачи: Да апликират образ, като използват готово изрязани триъгълни форми.

Самостоятелно да определят конструкцията на елхата, като комбинират фигурите по брой, цвят и големина.

Самостоятелно да залепват формите с точка лечило в средата или в ъглите.

На картон 21 в Познавателна книжка 1.

По направление Физическа култура:

Тема: ,, Музикални подвижни игри''

Ядро: Игрова двигателна дейност

Задачи: Изпълняват двигателни действия в подвижните игри за развитие на музикално-двигателните способности.

Проявяват двиг.активност и емоционална удовлетвореност от игровата дейност.

Изпълняват музикални подвижни игри,, Балонът се надува'',,, Имам две ръчички'' и ,, Черна съм машина''

 

За днес 07.12 (Понеделник) програмата е:

По направление Околен свят:

Тема: ,, Зимни игри''

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните. Социална и здравословна среда. 

Задачи: Участва в игри с други деца. 

Назовава игрови средства, роли и правила. 

Взима участие в игри и играе с радост и удоволствие. 

Картон 22 от Познавателна книжка 1.

 

Прикачени файлове