Детска градина №19 „Щурче“

Първа А група

13 окт 2018

Първа А "Мики Маус"

Учител: Анелия Черкезова

Учител: Деница Вълкова

 

Помощник възпитател:Йорданка Стоева 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка № 2, която можете да ползвате  за занимания с децата!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG1_Book2.pdf

 

Скъпи родители, програмата за днес 01.12.2020г., е следната:

По направление,, Български език и литература'' :

Тема: ,, Игри със звукове и думи'' 

Ядро: Звукова култура, възприемане на литературно произведение

Задачи: Да изговарят отчетливо думите в общия поток на речта. Да слушат и възприемат римушки. 

                                                        

По направление ,, Изобразително изкуство''

Тема: ,, Елхичка красотичка''

Ядро: Изобразително творчество

Задачи: Да изграждат умения за създаване на декоративна елха.

Да използват украсителни елементи с графичен или живописен материал при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество.

Да включват украсената елха в поздравителна картичка, гирлянди или украса на живата елха.

 

За днес 02.12.2020г., по направление Математика:

Тема: ,,Познавам геометрични фигури. Триъгълник''

Ядро: Равнинни фигури

Задачи: да имат представа за геометричната фигура триъгълник.

Практически да обследват модел на геом.фигура триъгълник. 

Да избират назованата фигура. 

Темата е на Картон 21 от Познавателна книжка 1.

Това е линк към електронния вариант на книжката:

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG1_Book1

 

За днес 03.12 (Четвъртък)

Програмата и задачите са следните:

По направление ,, Физическа култура''

Тема:  ,, Подскачане с два крака и с придвижване напред''

Ядро: Естествено-приложна двигателна дейност

Задачи: ходи с прекачване на предмети.

Изпълнява последователни подскоци с два крака едновременно с придвижване напред. 

Изпълнява подвижни игри: ,, Внимание, препятсвие'' , ,, Плетеница'' и ,, Зайко''

 

По направление ,, Конструиране и технологии,'' :

Тема: ,, Слънце''

Ядро: обработване на материали, съединяване и свързване

Задачи: Да има елементарни умения за работа с различни видове хартия.

Да лепи хартиени ленти с помощта на възрастен.