Детска градина №19 „Щурче“

Четвърта А ПГ

13 окт 2018

Четвърта А ПГ  "Мики Маус"

Ст. учител: Д. Трендафилова

Учител: Елена Кармиджанова

/Анелия Черкезова - майчинство/

Помощник възпитател:

/Росица Господинова - майчинство/