Детска градина №19 „Щурче“

Четвърта Б ПГ

20 мар 2017

Четвърта Б група " Лъвчета " 

Ст. учител : Недялка Иванова

Ст. учител : Румяна Мирчева

Помощник -възпитател : Добрина Николова

 

 

  СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, от този  линк на издателство "Изкуства" за работа в Четвърта група, можете да ползвате  книжката:  Познавателна книжка 2

Електронна платформа на Изкуства

Вторник 01. 12 2020 г.

Матеметика "По-висок, по-нисък" /Познавателна книжка 1 стр. 83/ Измерват височина чрез брой мерителни линийки в изоразена ситуация. Сравняват предмети по височина. Подреждат три обекта във възходящ и низходящ ред по височина“

Физическа култура "Маршируване" /Спазват точно устни указания - строеви команди. Придвижват се чрез маршируване в равноделен музикален размер/

Български език и литература " Писмо до Дядо Коледа" /Познавателна книжка 1 стр. 80/ Разбират и вземат участие в разговори, свързани с познати теми. Описват подробно даден предмет /коледен подарък/ , като използват определения.

Сряда 02. 12. 2020 г.

Български език и литература "Коледните вълнения на Врабчо" от Петър Кърджилов /Познавателна книжка 1 стр. 81/ 

Изразяват отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него. Описват литературни герои според основните моменти в приизведението.
Конструиране и технологии "Подреждам и сервирам" /Познавателна книжка 1 стр. 86/ Имат знания за предварителната подготовка на масата /подреждане на прибори и съдове. Спазват правила за култура на сервиране и хранене.

Четвъртък 03. 12. 2020г.

Математика "Числата до осем" /Броят до 8 в прав и обратен ред, отброяват предмети до 8. Подреждат две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява броя на обектите /до осем/ в две множества.

Изобразително изкуство "Поздравителна картичка" /Познава и използва безопасно разнообразни материали и техники за рисуване и апликиране. Самостоятелно определя изразните средства. Проявява усет за ритъм, цвят и композиция. Изпитва задоволство от възможността да поздрави свои близки със съмостоятелно направена картичка./

Околен свят " Чисто и безопасно" /Познавателна книжка 1 стр. 85/ Обяснява природозащитна дейност на хората и грижи за чиста природна среда. Има представа от начините за разделно събиране на отпадъци. Умее да поддържа чистота в близката среда и разбира нейното значение.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи родители, изпращаме Ви линк от издателство "Изкуства" за работа в ТРЕТА група: https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG3_Book3.pdf

Понеделник /23. 03. 2020 г./ 

Околен свят - " Пролет" стр.14 / Промените, които настъпват през пролетта. Мястото на една от картинките не е тук. Защо? Оцвети останалите/

Математика - "Познавам посоките" стр.12 /Рзпознават и назовават посоките ляво и дясно, Броят и оцветяват квадратите, както е показано/

Вторник /24. 03. 2020 г.

Български език и литература - "Пожар в гората" стр. 20 / Описание на изобразеното на картината, като използват изречения. Да се оцветят картинките на животните, които са от три звука/

Сряда /25. 03. 2020 г.

Околен свят - "Игри сред природата" стр.24 /Как опазваме природата? Оцветяване в зелено на положителните постъпки и в червено на отрицателните./

Изобразително изкуство - "Забавна случка" стр. 16 /Рисуване на интересна случка между деца и птици./

Четвъртък /26. 03. 2020 г.

Български език и литература - "Кой какъв е" стр. 26 /Назоваване на нарисуваните птици и описване на една от тях/

Математика - "По-висок, по-широк" стр. 28 /Уточнпване на понятията и оцветяване в различен цвят по указания начин. Подреждане по височина, като се започне от най-ниското./

Петък /27. 03. 2020 г."

Изобразително изкуство - "Слънчо ни погали" стр 32 /Да рисуват пролетна картина с повече елементи/

Понеделник /30. 03. 2020 г.

Български език и литература - "Стрсшна история" стр. 21 / Определят броя на звуковете в думата?

Вторник/31. 03. 2020 г.

Околен свят - "Билки" стр. 31 /Познава и назовава билките-лайка, бял равнец и жълт кантарион. Познава правила за собствена защита на здравето/

Математика - "Познавам числата" стр 29 /Подреждат редицата на числата до 5 Определя броя обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото/

Сряда 01. 04. 2020 г.

Околен свят - "Отново у дома" стр. 30 /Описва познати животни. Посочва грижите, които се полагат за животни от близкото обкръжение/

Изобразително изкуство - "В гората има телевизор" стр. 33 /Изобразява фантазни герои от анимационни детски филми и приксзки/

Четвъртък /02. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Ани и градинарят" стр.11 /Участва в разговори свързани с познати теми. Назовава качества на лица и предмети, като използва определения/

Математика - "Познавам числата" стр23 /Определч броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на числата до 5. Определя мястото на всяко число в редицата на числата до 5./

Петък /03. 04 . 2020 г./

Изобразително изкуство - "Театър на маса" /Създават образи на герои от прикаски за театър на маса/

Понеделник /06. 04. 2020 г./

Околен свят - "Красива България" стр.38 /Назовават известни природни забележителности на България и родното място./

Математика - "По колко са" стр.36 /Броят до 9 в прв ред. Подреждат две групи в зависимост от броя на обектите в тях/

Вторник /07. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Кой какъв е" стр.26 /Описват подробно птици, като използват определения/

Конструиране и технологии - "Боядисване на Великденски яйца"

Сряда /08. 04. 2020 г./

Околен свят - "Грижа за цветята у дома" стр.39 /Какви грижи полагаме за цветята/

Изобразително изкуство - "Превозни средства" стр.48 /Да нарисуват или апликират превозно средство/

Четвъртък /09. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Зеленушка" от Таня Касабова стр.27 /Да преразказват разказа/

Математика - "Еднакви и различни" стр.37 /Определят лява и дясна ръка, крак, око, ухо/

Петък /10. 04. 2020 г./

Конструиране и технологии - "Поставка за яйца" /Изработват поставка за яйца./

Понеделник /13. 04. 2020 г./

Околен свят - "Моите книжки" стр.46 /Имат представа за професии, свързани със създаването на книгите./

Математика - "По колко са" стр.44 /Броят до 10 в прав ред, сравняват групи и ги назовават: поравно, повече и по-малко./

Вторник /14.04. 2020 г./

Български език и литература - "Радостното ябълково дърво" стр.34 /Описват ябълковото дърво, като използват определения. Определят броя на звуковете в думата./

Конструиране и технологии - "Акордеон" /Режат с ножица по права и крива линия и сгъват по ориентири/

Сряда /15. 04 2020 г./

Околен свят  - "От зрънцето до житния клас" стр.47 /Разбират начина по който се приготвя хлябът./

Изобразително изкуство - "Чиста и красива улица" стр.49 /Създават образи с повече детайли при изграждане на рисунката/

Четвъртък /16.04 2020 г./

Български език и литература - "Пролет" от Дора Габе стр.35 /Изразяват отношение към постъпките на героите в произведението./

Математика - "Кои са тези фигути" стр.45 /Назовава познати геометрични фигури и ги комбинира./

Вторник /21. 04 2020 г./

Български език и литература - "Подарък" стр.42 /Подробно описват предмети. Развитие на фината моторика./

Конструиране и технологии - "Гъбка" /Изработват гъбка с подръчни материали./

Сряда /22. 04. 2020 г./

Околен свят - "Децата по света" стр.55 /Откриват прилики и разлики с другите хора./

Изобразително изкуство - "На екскурзия" стр.62 /Изобразяват характерна поза или движение на обектите./

Четвъртък /23. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Хубавец" Леда Милева стр.43 /Преразказват литературното произведение/

Математика - "Мога да броя" стр.52 /Откриват мястото на обект в числовата редица до 5. Свързват броя на обектите до 5 със съответната цифра на числото./

Петък /24. 04. 2020 г./

Конструиране и технологии - "Дрехи за момиче или момче" /Сгъва хартия по ориентири и реже с ножица по права и крива линия./

Понеделник /27. 04. 2020 г./

Околен свят - "На екскурзия" стр.60 /Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение./

Математика - "Природен календар" стр.53 /Назовават годишните сезони и тяхната последователност./

Вторник /28. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Празнични венчета" стр.50 /Подробно описват предмети, назовават качества, като използват определения./

Конструиране и технологии - "Модно ревю" /Измислят идеи за игри в групата./

Сряда /29. 04. 2020 г./

Околен свят - "Природен календар" стр.61 /Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните./

Изобразително изкуство - "Домашни птици и животни" /Моделират домашни птици и животни./

Четвъртък /30. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Игри със звукове и думи" стр.51 /Определят броя на звуковете в думата./

Математика - "Редица на числата" стр.58 /Подреждат редицата на числата до 5. Броят до 5 в прав и обратен ред./

Понеделник /04. 05. 2020 г.

Околен свят - "Празник на буквите" стр.68 /Разбира и спазва елементи от протокола при честване на 24. май/

Математика - "По колко са" стр.59 /Брои до 10 в прав ред. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повечеи по-малко/

Вторник 05. 05. 2020 г.

Български език и литература - "Еднакви и различни" стр.56 /Назовава качества на лица, като използва определения/

Конструиране и технологии - "Насекоми" /Подбира, комбинира и използва хартия, картон, пластелин, кламер, сламка и други. Изработва модели по собствен замисъл/

Четвъртък 07.05. 2020 г.

Български език и литература - "Приказен свят" стр.57 /Разпознава епизод от литературно произведение и се опитва да го преразказва по опорни моменти./

Математика - "Кои са тези фигури" стр.66 /Дава примери за познати предмети, които имат форма на кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Комбинира познати геометрични фигури./

Петък 08.05.2020 г.

Конструиране и технологии - "Насекоми" /Самостоятелно довършва модел. Има умения за естетическо оформяне чрез допълнителни елементи./

Физическа култура - "Стрелба в хоризонтална и вертикална цел." Изпълнява спотно-подготвителни игри, свързани с детски баскетбол, тенис, футбол./

Понеделник 11. 05. 2020 г.

Околен свят - "Празник на детето" стр.76 /Разпознава празнична среда и показва готовност и умения да се включи в честването на празника - 1. юни/

Математика - "По цвят и форма" стр.67 /Открива признаци за редуване на обекти. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури./

Вторник 12. 05. 2020 г.

Български език и литература - Празник на буквите "Кирил и Методий" от Младен Исаев стр.64  /Възприема призведение от художествената литература./

Конструиране и технологии - "Грижа за книгите" стр.70 /Подрежда и поддържа реда в къта за книги в групата./

Сряда 13. 05. 2020 г.

Околен свят - "Лятото идва" стр.77 /Срвнява картината на времето чрез метеорологични промени през сезоните - пролет лято./

Изобразително изкуство - "Сърчица за добрини" стр.79 /Декорира свободно, като съчетава декоративни елементи и цветове, стилизирани образи./

Четвъртък 14. 05. 2020 г.

Български език и литература Кой къде отива "Кирил и Методи" от Младен Исаев стр.65 /Назовава държавата, града и улицата на която живее. Изпълнчва изразително художествен текст./

Математика - Мога да броя стр.74 /Подрежда редицата на числата до пет. Свързва брой обекти до пет със съответната цифра на числото./

Петък 15. 05. 2020 г.

Конструиране и технологии - Заедно се грижим за книгите /Има представа за лично участие в общата дейност на групата./

Физическа култура - Ден на спорта /Изпълнява спортно-подготвителни игри, свързани с различни спортове./