Детска градина №19 „Щурче“

Трета Б група,.Лъвчета,,

20 мар 2017

Трета Б група " Лъвчета " 

Учител: Йорданка Гегова
Учител: Елена Георгиева

Помощник -възпитател:  Добрина Николова

 

 

 

Пролетна шевица - празник в 3 б група "Лъвчета"

 

Изработване на 3Д кукла в трета Б група "Лъвчета"

 

"Златокоса есен" - празник за изпращане на есента в група "Лъвчета"

 

Добре дошла, Пролет - група "Лъвчета"

 

"Коледна работилница" - група "Лъвчета" 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпращане на децата от група "Лъвчета"  випуск 2021 може да видите ТУК

 

 

 

 

 

  СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, от този  линк на издателство "Изкуства" за работа в Четвърта група, можете да ползвате  книжката:  Познавателна книжка 3 https://izkustva.bg/itidg4/index.php?p=2 

Електронна платформа на Изкуства
 
Понеделник 22. 03. 2021 г.
Околен свят "Прелетни птици" /Познавателна книжка 3 стр. 30/ Имат представа за промените в поведението на прелетните птици. Разбират и описват природозащитни инициативи за опазване на животните. 
Математика "По-лек и по-тежък" Сравняват тежеста на предмети по време на игри. Определят тежеста на предмети и използват термини: "лек - тежък"

Вторник 23.03.2021г

Математика ''Денонощие''Разпознават и назовават частите на денонощието-сутрин,обед,вечер,нощ.Използват понятията-''по-рано'',по-кьсно'',''преди'',''след''  Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето.Ориентира е в двумерното пространство по план. Познавателна книжка 3 стр 22Бтик 01. 12 2020

Български език и литература ''По телефона'' от Чичо Стоян.Участват в драматизиране на литературно произведение.

Използват подходяща интонация и невербални средства.

Изобразително изкуство ''Пролетно жужене''Познавателна книжка3,стр 32.Пресъздават обекти и явления от деиствителността чрез рисуване и оцветяване с различни материали.Формира обша предсава за ролята на цветовете като изразно средство в произведенията на изобразителното изкуство и детските рисунки.

Сряда 24.03.2021г

Български език и литература ,,Малките природо любители,, Разказват кратка случка с помощ от учителя по зададени опорни въпроси.Демонстрират начални графични умения.

Конструиране и технологии ,,Превозни средства'Умеят да работят с хартия и други материали , като ги подбират и комбинират.Закрепват чрез лепене и получават  обемен образ.Включват модела в игрови дейности.

Физическа култура ,,Правила,нарушения,сьдийски жестове'' Участват в игри и състезания с поставени задачи за недопускане на нарушения в спортно-подготвителни игри.Участват в игри и състезания с поставени задачи за спазване на съдийски жестове.Владеят набор от спортно-подготвителни игри с ловене и подаване,,Подай и улови'' с един и двама пречещи играчи.

Четвъртък 25.03.2021г

Математика,,Височина,дължина,ширина''.Сравняват обекти по техни признаци-дължина,височина,ширина.Намират мястото на обект според размера му.Ориентират се в двумерното пространство/по план в квадратна мрежа/ Познавателна книжка3,стр 23.

Изобразително изкуство ,,Слушам музика и рисувам''Проявяват интерес към възможността едно и също настроение да бъде предадено със средствата на музиката и изобразителното изкуство.Пресъздават впечатления и преживавания от слушана музикална творба с различни изразни средства.

Околен свят ,,Природа и здраве''.Назовават поне едно условие за живот и развитие на растенията-билки.ЧЧи обясняват ползата от билките за здравето на човека.Имат представа от многообразието на растителните видове.Познавателна книжка3,стр 31.

Музика - Пролетен празник, "Пролетна закачка"

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=9&re

Петък 26.03.2021г

Български език и литература ,,Игри със звукове,думи и изречения'' книжка3,стр 21.Конструират прости и сложни изречения по нагледна и словесна опора.Определят звука в началото и в края на думата.

Физическа култура ,,Игрови стратегии'' Владеят набор от подвижни игри за зрителна координация и ориентиране в пространството,,Босоногото столче'',,Сляпа баба в кръг''.Владеят набор от подвижни игри за внимание и ориентиране в пространството,,Къде си-тук съм'',,Котки и козлета''

Конструиране и технологии ,,Пеперуди''-Самостоятелно подбират ,комбинират и използват хартия, текстил и други материали в зависимост от свойствата им.При изработването на модела прилагат рязане,намачкване,късане,оцветяване,залепване.Включват модела в игрови дейности.

Понеделник 29.03 2021г

Околен свят Проект ,,Аз съм българче ''.Изразяват национална гордост.Партнират на учителя и си сътрудничат с връсници.Определят националната си идентичност.Изразяват собствените си мисли ясно и конкретно,вземат предвид идеите на другите.

Математика ,,Височина,дължина,ширина''.Сравняват обекти по техни признаци - дължина, височина,ширина.Измерват един и същи обект с различна условна мярка и разбират, че резултатът зависи от мерната еденица и може да има различно количествено изразяване.

"Вторник 30.03.2021г

Математика ,,Редица на числата''.Броят до10 в прав и обратен ред.Определят броя на обекти до 10 и ги свързват със съответната цифра на числото.Подреждат редицата на числата до 10./познавателна книжка 3 ,стр.28.

Физическа култура ,,Скачане на дължина със засилване''.Скачат на дължина със засилване за постижение.Владеят набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения в подвижни игри,,Дама''.Координират движенията между ръцете и краката при скачане и прескачане в подвижни игри,,Зайчета и ловец''-вариантсъс скачане и,,Всеки в своя кръг''

Български език и литература ,,Бременските музиканти''от Братя Грим.Възприемат произведение от художествената литература.Определят по илюстрациипоследователността в сюжета на литературно произведение.Изразяват отношението си към литературно произведение и постъпките на героите в него.

Изобразително изкуство ,,Кои събуди пролетта''познавателна книжка 3,стр 33.Изпълняват изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство с изображения на Слънце-в живописта,илюстрации, текстил,дърворезба и др.Затвърдяват уменията си за пресъздаване на един образ с разнообразни материали и техники.Развиват асоциативно мислене и репродуктивно въображение.

Сряда 31.03.2021г

Български език и литература ,,Пролет е''познавателна книжка 3,стр 26.Съставят въпросителни изречения.Разказват кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Конструиране и технологии ,,Насекоми''Имат знания и умения да подбират и използват хартия, текстил и други материали в зависимост от свойствата им.При изработване на модела прилагат рязане,намачкване,късане, оцветяване, залепване.Включват модела в игрови дейности.

Физическа култура ,,Решаване на конфликти по мирен път''.Владеят набор от подвижни игри за толерантно изразяване и общуване.Сравняват се и се самооценяват в игрово-двигателен и поведенчески план,,Без обвинение''.Сравняват се и се сомооценяват в игрово-двигателен и поведенчески план за сплотяване на групата,,Взаимни аплодисменти''

Музика - Пее познати песни - "Нека бъдем добри" 

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=5&ref=0

"Пролетна зака4ка" и "Великден"

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=7&ref=0

 

 

По-висок, по-нисък" /Познавателна книжка 1 стр. 83/ Измерват височина чрез брой мерителни линийки в изоразена ситуация. Сравняват предмети по височина. Подреждат т

ри обекта във възходящ и низходящ ред по височина“

Музика - Песен " Великден" ,запознаване с песента

https://izkustva.bg/itidg4/lesson.php?id=785&page=7&ref=0

Физическа култура "Маршируване" /Спазват точно устни указания - строеви команди. Придвижват се чрез маршируване в равноделен музикален размер/

Български език и литература " Писмо до Дядо Коледа" /Познавателна книжка 1 стр. 80/ Разбират и вземат участие в разговори, свързани с познати теми. Описват подробно даден предмет /коледен подарък/ , като използват определения.

Сряда 02. 12. 2020 г.

Български език и литература "Коледните вълнения на Врабчо" от Петър Кърджилов /Познавателна книжка 1 стр. 81/ 

Изразяват отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него. Описват литературни герои според основните моменти в приизведението.
Конструиране и технологии "Подреждам и сервирам" /Познавателна книжка 1 стр. 86/ Имат знания за предварителната подготовка на масата /подреждане на прибори и съдове. Спазват правила за култура на сервиране и хранене.

Четвъртък 03. 12. 2020г.

Математика "Числата до осем" /Броят до 8 в прав и обратен ред, отброяват предмети до 8. Подреждат две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява броя на обектите /до осем/ в две множества.

Изобразително изкуство "Поздравителна картичка" /Познава и използва безопасно разнообразни материали и техники за рисуване и апликиране. Самостоятелно определя изразните средства. Проявява усет за ритъм, цвят и композиция. Изпитва задоволство от възможността да поздрави свои близки със съмостоятелно направена картичка./

Околен свят " Чисто и безопасно" /Познавателна книжка 1 стр. 85/ Обяснява природозащитна дейност на хората и грижи за чиста природна среда. Има представа от начините за разделно събиране на отпадъци. Умее да поддържа чистота в близката среда и разбира нейното значение.

Петък 04. 12. 2020 г.

Български език и литература "Коледарска песен" от Ангелина Жекова /Възприемат произведение от ходожествената литература. Изразват отношението си към литературно произведение и към героите от него. Изразяват изразително художествен текст.

Физическа култура "Зимна олимпиада" Посочват примери за видове зимни спортове в зависимост от вида на използваните уреди и от условията, при които се провеждат. Проявяват стремеж към постижения и себеотдаване, коопериране и взаимодействие в различни по въд игри "Зимна олимпиада" Познава и спазва духа на "честната игра"

Конструиране и технологии "Сандвичи" Да участват в малък общ проект на семейството, като формират умения за работа в екип. Спазват правила за хигиена и култура на хранене.

Понеделник 07. 12. 2020 г.

Околен свят "Бъднивечер" /Познавателна книжка 2, стр. 8/ Свързват традиционните ритуали със съответния празник. Спазват основните елементи от протокола на поведение при фолклорех празник - Бъднивечер. Имат позитивно отношение към празниците в семейството, като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията.

Математика "Числото девет и неговата цифра 9" /Познавателна книжка 2, стр. 6/ Имат конкретна представа за количествения смисъл на числото 9. Образуват предметни групи от девет предмета. Разпознават и назовават цифрата на числото 9. Определят броя на обектите в група и ги свързват със съответната цифра.Разбират и използват редното значение на числото 9 - девети.Определят реда на обект в редица до девет обекта.

Вторник 08. 12. 2020 г.

Математика "Редица на числата" /Познавателна книжка 2, стр. 7/ Подреждат редицата на числата до 9. Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от предишното с едно. Разбира количественото и редно значение на числата до 9 и познава цифрите им. Открива мястото на предмет в серия. Брои до 9 в прав и обратен ред.

Физическа култура "Лазене, катерене, вис" Предвижва се чрез лазене от свита стояща опора странично и в кръг, лазене в колянна опора и лазене в колянно-лакътна опора. Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения, ходене, катерене в подвижни игри "Мечка и пчели" ,"Лъв и маймунки" изпълнява вис - обръщане в тилен лег и повдигане на краката.

Български език и литература "Преди Коледа" /Познавателна книжка 2, стр 4/ Разбират и вземат участие в разговори, свързани с познати теми. Конструират сложни изречения по нагледна основа. Проявяват култура на речево общуване, като изслшват сабеседника. Демонстрират начални графични умения.

 

Сряда-09.12.2020гБ
 

Български език и литература "Две сестри''от Георги Райчев.Познавателна книжка2 стр 5.Възприемат произведение от художествената литература.Изразяват отношението си към литературно произведение и постъпките на героите от него.Описват герои според основните моменти в произведението.Преразказват приказка по дадени опори.

 

Конструиране и технологии ''Къщичка за птичка''Режат и сгъват самостоятелно, като използват шаблон.Имат умения за съединяване на елементите, като залепват и завързв

Четвъртък 10. 12. 2020 г.

Математика "Подреждам по брой и по вид" Разпознават признаци за групиране - форма, цвят, брой, вид. Образуват подгрупи от образуваните групи. Определят принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група.

Изобразително изкуство "Елхови украшения" Използват безопасно разнообразни материали и техники за художествено конструиране.

Околен свят "Улично движение" Познават и спазват правилата за улично движение.

Петък 11.12.2020 г.

Булгарски език и литература "Сурвакарчета" от Ангелина Жекова /Изразяват отношението си към литературно произведение и към героите от него. Изпълняват изразително худижествен текст.

Физическа култура "Правила и нарушения" /Участват в игри, насочени към двигателен опит - елементи от футбол и ханбал. 

Конструиране и технологии "Къщичка за птици" /Довършване на изделието и приложение в бита./

 

Понеделник 14.12.2020г

 

Околен свят ''Моят роден край''/Имат представа за обекти и забележителности в родното място.Запознаване с някои традиции в родното място.Ориентира се в различието между ''гражданин на Република България и ''жител на ....../

Математика ''Картина от фигури''Познавателна книжка 2 стр 14./Открива геометрични фигури в композиции.Установява независимоста на геометричната фигура от нейните несъществени признаци.свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични фигури.Графично възпроизвежда геометрични  фигуеи.

 

 

Вторник 15.12.2020г

Математика ''По–широк,по+тесен''Познавателна книжка 2 стр.15.Измерват ширина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация и я означава с цифри.Сравнява предмети по ширина.Нарежда предмети по ширина в практическа ситуация.

Физическа култура ''Хвърляне в повдигната хоризонтална цел.Хвърля гумена топка с две ръце по начин отгоре в повдигната хоризонтална цел.Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на бягане,лазене и провиране.
 

Български език и литература.Червената шапчица'' от Шарл перо.Възприема произведение от худошествената литература.Описва литературни герои според основни моменти в произведението.Преразказва приказка , като импровизира реплики.

 

Сряда 16.12.2020г

Български език и литература ''Игри с думи и изречения.Какво се случи в Коледната нощ ?Познавателна книжка 2 ,стр 13./Съставят сложни изречения по нагледна и словесна опора.Разказват кратка случка по зададени опорни въпроси.Различават изречение от текст.

Конструиране и технологии„Сурвачка"Използват и съчетават различни материали.Съединяват елементи като залепват.преплитат,завързват.

 

Четвъртък 17.12.2020г

Математика,,Открий скритите подаръци“Движат се в пространството по предварително зададен план.Използват термини за посоки , направления и местоположенйя.

 

Изобразително изкуство ,,Коледен подарък''Усъвършенстване уменията за пресъздаване на обекти от действитрлността чрез рисуване и оцветяване.Самостоятелно предават структурата на избран предмет,основните му части,неговата форма, големина й цвят,разположенпето им в пространството.

 

Околен свят ,,Грига за зимуващите птици'' Познавателна книжка 2 ,стр 17.Имат представа за промените в поведението на зимуващите птици.Познават и обясняват потребностите на зимуващите птици и посочват грижите,които трябва да се полагат за тях

 

Петък 18.12.2020г

Български език и литература ,,Празничен концерт спектакъл''Изпълняват изразително конкретен художествен текст.Използват подходяща интонация и невербални изразни средства.

Физическа култура ,,Двигателни качества„Използват естествено -приложни движения за комплексно развиване 

на двигателните качества-бързина,сила и издържливост.Владеят набор от подвижни игри за комплексно развитие

на двигателните способности,,Количка “,,Клекни–стани“.Владеят набор от подвижни игри.

 

Конструиране и технологии ,,Сурвачка" Естетически оформят сурвачката с допълнителни елементи.

Приложения в бита.

 

 

 

 

 

Скъпи родители, изпращаме Ви линк от издателство "Изкуства" за работа в ТРЕТА група: https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG3_Book3.pdf

Понеделник /23. 03. 2020 г./ 

Околен свят - " Пролет" стр.14 / Промените, които настъпват през пролетта. Мястото на една от картинките не е тук. Защо? Оцвети останалите/

Математика - "Познавам посоките" стр.12 /Рзпознават и назовават посоките ляво и дясно, Броят и оцветяват квадратите, както е показано/

Вторник /24. 03. 2020 г.

Български език и литература - "Пожар в гората" стр. 20 / Описание на изобразеното на картината, като използват изречения. Да се оцветят картинките на животните, които са от три звука/

Сряда /25. 03. 2020 г.

Околен свят - "Игри сред природата" стр.24 /Как опазваме природата? Оцветяване в зелено на положителните постъпки и в червено на отрицателните./

Изобразително изкуство - "Забавна случка" стр. 16 /Рисуване на интересна случка между деца и птици./

Четвъртък /26. 03. 2020 г.

Български език и литература - "Кой какъв е" стр. 26 /Назоваване на нарисуваните птици и описване на една от тях/

Математика - "По-висок, по-широк" стр. 28 /Уточнпване на понятията и оцветяване в различен цвят по указания начин. Подреждане по височина, като се започне от най-ниското./

Петък /27. 03. 2020 г."

Изобразително изкуство - "Слънчо ни погали" стр 32 /Да рисуват пролетна картина с повече елементи/

Понеделник /30. 03. 2020 г.

Български език и литература - "Стрсшна история" стр. 21 / Определят броя на звуковете в думата?

Вторник/31. 03. 2020 г.

Околен свят - "Билки" стр. 31 /Познава и назовава билките-лайка, бял равнец и жълт кантарион. Познава правила за собствена защита на здравето/

Математика - "Познавам числата" стр 29 /Подреждат редицата на числата до 5 Определя броя обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото/

Сряда 01. 04. 2020 г.

Околен свят - "Отново у дома" стр. 30 /Описва познати животни. Посочва грижите, които се полагат за животни от близкото обкръжение/

Изобразително изкуство - "В гората има телевизор" стр. 33 /Изобразява фантазни герои от анимационни детски филми и приксзки/

Четвъртък /02. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Ани и градинарят" стр.11 /Участва в разговори свързани с познати теми. Назовава качества на лица и предмети, като използва определения/

Математика - "Познавам числата" стр23 /Определч броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на числата до 5. Определя мястото на всяко число в редицата на числата до 5./

Петък /03. 04 . 2020 г./

Изобразително изкуство - "Театър на маса" /Създават образи на герои от прикаски за театър на маса/

Понеделник /06. 04. 2020 г./

Околен свят - "Красива България" стр.38 /Назовават известни природни забележителности на България и родното място./

Математика - "По колко са" стр.36 /Броят до 9 в прв ред. Подреждат две групи в зависимост от броя на обектите в тях/

Вторник /07. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Кой какъв е" стр.26 /Описват подробно птици, като използват определения/

Конструиране и технологии - "Боядисване на Великденски яйца"

Сряда /08. 04. 2020 г./

Околен свят - "Грижа за цветята у дома" стр.39 /Какви грижи полагаме за цветята/

Изобразително изкуство - "Превозни средства" стр.48 /Да нарисуват или апликират превозно средство/

Четвъртък /09. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Зеленушка" от Таня Касабова стр.27 /Да преразказват разказа/

Математика - "Еднакви и различни" стр.37 /Определят лява и дясна ръка, крак, око, ухо/

Петък /10. 04. 2020 г./

Конструиране и технологии - "Поставка за яйца" /Изработват поставка за яйца./

Понеделник /13. 04. 2020 г./

Околен свят - "Моите книжки" стр.46 /Имат представа за професии, свързани със създаването на книгите./

Математика - "По колко са" стр.44 /Броят до 10 в прав ред, сравняват групи и ги назовават: поравно, повече и по-малко./

Вторник /14.04. 2020 г./

Български език и литература - "Радостното ябълково дърво" стр.34 /Описват ябълковото дърво, като използват определения. Определят броя на звуковете в думата./

Конструиране и технологии - "Акордеон" /Режат с ножица по права и крива линия и сгъват по ориентири/

Сряда /15. 04 2020 г./

Околен свят  - "От зрънцето до житния клас" стр.47 /Разбират начина по който се приготвя хлябът./

Изобразително изкуство - "Чиста и красива улица" стр.49 /Създават образи с повече детайли при изграждане на рисунката/

Четвъртък /16.04 2020 г./

Български език и литература - "Пролет" от Дора Габе стр.35 /Изразяват отношение към постъпките на героите в произведението./

Математика - "Кои са тези фигути" стр.45 /Назовава познати геометрични фигури и ги комбинира./

Вторник /21. 04 2020 г./

Български език и литература - "Подарък" стр.42 /Подробно описват предмети. Развитие на фината моторика./

Конструиране и технологии - "Гъбка" /Изработват гъбка с подръчни материали./

Сряда /22. 04. 2020 г./

Околен свят - "Децата по света" стр.55 /Откриват прилики и разлики с другите хора./

Изобразително изкуство - "На екскурзия" стр.62 /Изобразяват характерна поза или движение на обектите./

Четвъртък /23. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Хубавец" Леда Милева стр.43 /Преразказват литературното произведение/

Математика - "Мога да броя" стр.52 /Откриват мястото на обект в числовата редица до 5. Свързват броя на обектите до 5 със съответната цифра на числото./

Петък /24. 04. 2020 г./

Конструиране и технологии - "Дрехи за момиче или момче" /Сгъва хартия по ориентири и реже с ножица по права и крива линия./

Понеделник /27. 04. 2020 г./

Околен свят - "На екскурзия" стр.60 /Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение./

Математика - "Природен календар" стр.53 /Назовават годишните сезони и тяхната последователност./

Вторник /28. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Празнични венчета" стр.50 /Подробно описват предмети, назовават качества, като използват определения./

Конструиране и технологии - "Модно ревю" /Измислят идеи за игри в групата./

Сряда /29. 04. 2020 г./

Околен свят - "Природен календар" стр.61 /Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните./

Изобразително изкуство - "Домашни птици и животни" /Моделират домашни птици и животни./

Четвъртък /30. 04. 2020 г./

Български език и литература - "Игри със звукове и думи" стр.51 /Определят броя на звуковете в думата./

Математика - "Редица на числата" стр.58 /Подреждат редицата на числата до 5. Броят до 5 в прав и обратен ред./

Понеделник /04. 05. 2020 г.

Околен свят - "Празник на буквите" стр.68 /Разбира и спазва елементи от протокола при честване на 24. май/

Математика - "По колко са" стр.59 /Брои до 10 в прав ред. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повечеи по-малко/

Вторник 05. 05. 2020 г.

Български език и литература - "Еднакви и различни" стр.56 /Назовава качества на лица, като използва определения/

Конструиране и технологии - "Насекоми" /Подбира, комбинира и използва хартия, картон, пластелин, кламер, сламка и други. Изработва модели по собствен замисъл/

Четвъртък 07.05. 2020 г.

Български език и литература - "Приказен свят" стр.57 /Разпознава епизод от литературно произведение и се опитва да го преразказва по опорни моменти./

Математика - "Кои са тези фигури" стр.66 /Дава примери за познати предмети, които имат форма на кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Комбинира познати геометрични фигури./

Петък 08.05.2020 г.

Конструиране и технологии - "Насекоми" /Самостоятелно довършва модел. Има умения за естетическо оформяне чрез допълнителни елементи./

Физическа култура - "Стрелба в хоризонтална и вертикална цел." Изпълнява спотно-подготвителни игри, свързани с детски баскетбол, тенис, футбол./

Понеделник 11. 05. 2020 г.

Околен свят - "Празник на детето" стр.76 /Разпознава празнична среда и показва готовност и умения да се включи в честването на празника - 1. юни/

Математика - "По цвят и форма" стр.67 /Открива признаци за редуване на обекти. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури./

Вторник 12. 05. 2020 г.

Български език и литература - Празник на буквите "Кирил и Методий" от Младен Исаев стр.64  /Възприема призведение от художествената литература./

Конструиране и технологии - "Грижа за книгите" стр.70 /Подрежда и поддържа реда в къта за книги в групата./

Сряда 13. 05. 2020 г.

Околен свят - "Лятото идва" стр.77 /Срвнява картината на времето чрез метеорологични промени през сезоните - пролет лято./

Изобразително изкуство - "Сърчица за добрини" стр.79 /Декорира свободно, като съчетава декоративни елементи и цветове, стилизирани образи./

Четвъртък 14. 05. 2020 г.

Български език и литература Кой къде отива "Кирил и Методи" от Младен Исаев стр.65 /Назовава държавата, града и улицата на която живее. Изпълнчва изразително художествен текст./

Математика - Мога да броя стр.74 /Подрежда редицата на числата до пет. Свързва брой обекти до пет със съответната цифра на числото./

Петък 15. 05. 2020 г.

Конструиране и технологии - Заедно се грижим за книгите /Има представа за лично участие в общата дейност на групата./

Физическа култура - Ден на спорта /Изпълнява спортно-подготвителни игри, свързани с различни спортове.

 

 

 

Прикачени файлове