Детска градина №19 „Щурче“

Втора Б група "Жабчета"

20 мар 2017

Втора  Б група  " Жабчета " 

Ст. учител: Милена Гогова

Ст. учител: Светлана Ванчева - Дахова 

Помощник - възпитател: Мария Тодевa

 

 

 

"Пролетна забава" във 2 Б група "Жабчета"

 

2 парил - Международен ден на детската книга в група "Жабчета"

 

22 март - Световен ден на водата

 

Мини проект "Работилница с идеи" - изработване на мартеница в група "Жабчета"

 

 

Празника на мама в група "Жабчета" 2023 година

 

 

 

 

 

Ден на Хасково 2021 - поздрав от група "Жабчета"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка №1,№ 2 и № 3, която можете да ползвате за занимания с децата!

Познавателна книжка 1
Познавателна книжка 2
Познавателна книжка № 3
Електронна платформа на Изкуства
 

31.03.2021 г. /сряда/

Околен свят – „Отново у дома“ – Познавателна книжка № 3, стр. 30 – Описва познати животни.; Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение.

Изобразително изкуство – „В гората има телевизор“ – Познавателна книжка № 33, стр.33 – Описва и изобразява фантазни герои от анимационни детски филми, приказки.; Предава характерни особености и детайли, като използва и съчетава различни изобразителни материали.; Умее да изобразява характерна поза или движение.

Музика - "Нарцис най - красив"

https://izkustva.bg/itidg3/lesson.php?id=784&page=8&ref=0

30.03.2021 г. /вторник/

Български език и литература -„Зеленушка“ от Таня КасабоваПознавателна книжка № 3, стр.27 – Възприема произведение от художествената литература.; Описва литературни герои според основните моменти в произведението.; Преразказва разказ по дадени опори.; Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения.

Конструиране и технологии – „Грижим се за нашите цветя“ Познавателна книжка № 3, стр. 40 – Следва указания при полагане на грижа за цветята в къщи.; Подрежда и поддържа естетическия вид на цветята.

Физическа култура – „Ходене, лазене, провиране, прекатерване“ – Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски препятствия в различно темпо.; Изпълнява лазене от колянна и лакътно-колянна опора в комбинация с провиране и прекатерване.

29.03.2021 г. /понеделник/

Околен свят – „Грижа за цветята у дома“ – Познавателна книжка № 3, стр. 39 -Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги полива.; Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията от близкото обкръжение.

Математика – „По-висок и по-широк“ – Познавателна книжка № 3, стр.28  Подрежда пет предмета във възходящ ред по височина.; Разбира резултата от измерването и го определя с числата до 5.; Назовава и показва широчина на обекти, като използва „по-широко, по-тясно“.; Измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг предмет в практически ситуации.

Музика - Вече съм голям
https://izkustva.bg/itidg3/lesson.php?id=784&page=9&ref=0

26.03.2021 г. /петък/

Изобразително изкуство – „Един неделен ден“ – Умее да изгражда тематична рисунка.; Използва и съчетава различни изобразителни материали за рисуване (молив, флумастер, пастел, бои).; Показва композиционни умения за разполагане на образите в пространството.

Физическа култура – Правила, нарушения и термини Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата дейност.; Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове.; Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите в съревнователни условия и игри.

Конструиране и технологии – „Маракаси“ - Има умения за свързване на елементите на модела и художественото му оформяне според предназначението.; Включва в игрови дейности.

25. 03.2021г. /четвъртък/

Български език и литература -„Страшна история“ от Сергей Иванов. Игри със звукове и думи - Познавателна книжка № 3, стр.21 - Възприема произведение от художествената литература.; Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.; Преразказва разказ по дадени опори.; Определя броя на звуковете в думата.

Математика – „ Познавам числата“ - Познавателна книжка № 3, стр. 23 - Определя броя на обекти и свързва със съответната цифра на числата до 5.; Определя мястото на всяко число в редицата на числата до 5.; Подрежда редицата на числата до 5.

Физическа култура - Игрово изразяване - Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри.; Проявява двигателни умения и качества, определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност.; Разбира значението на „честната игра“.

24.03.2021 г. /сряда/

Околен свят – „Животните и малките им“ - Познавателна книжка № 3, стр. 25 - Назовава познати животни и техните малки.; Има представа от многообразието на животински видове.; Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение.

Изобразително изкуство – „Слънчо ни погали“ – Познавателна книжка №3, стр.32 – Умее да изгражда тематични апликации по общ проект.; Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване.; Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството.

Музика – Любими танци - Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци.; Насърчаване на детската спонтанна артистичност.

23.03.2021 г. /вторник/

Български език и литература – Пожар в гората. Игри със звукове и думи - Познавателна книжка № 3, стр. 20 - Разбира и участва в разговори, свързани с познати теми.; Използва прости разширени изречения.; Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения.; Определя броя на звуковете в думата.

Конструиране и технологии – „Маракаси“ – Картон - Изработва по образец модел, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.; Реже с ножица хартия по права, крива и начупена линия.

Физическа култура – „Ходене, лазене, хвърляне“ - Придвижва се чрез ритмувано ходене по предварително определен метричен размер.; Изпълнява лазене от колянна и лакътно-колянна опора в комбинация с провиране.; Изпълнява ловене и подаване на гумена топка.

22. 03. 2021 г./понеделник/.

Околен свят – „Игра сред природата“ – Познавателна книжка № 3, стр. 24 - Показва познаване на правила на поведение при игри и разходки в парка, планината.; Работи продуктивно в партньорство и екипност.

Математика – „Мога да броя“ -Познавателна книжка № 3, стр.22  Брои и отброява обекти.; Сравнява предметни групи чрез броене, като използва изразите „повече, по-малко, поравно“.

Музика – „Аз танцувам“ - Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци.; Насърчаване на детската спонтанна артистичност.

 

31.12.2020г.( четвъртък)

„Музика” – Тема: „Нова Година”.

1.Реагиране на темпови промени при изпълнение на заучени коледни и новогодишни песни.

 

30.12.2020г.( сряда)

„Изобразително изкуство” – Тема: „Зимна вечер”

1.Предаване на характерните особености на обекти и явления, като използва и съчетава разнообразни материали и цветове.

2.Показване на композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

 
 

29.12.2020г.( вторник)

„Български език и литература” – Тема: „Писъмце по снега“, В. Паспалеева

1.Възприемане произведение от художествената литература

2.Изразяване отношение към литературното произведение и към героите от него.

 

23.12.2020г.( сряда)

„Изобразително изкуство” – Тема: „ Коледна свещичка”

1.Формиране на представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително творчество.

2.Моделиране на обемни образи за празници, украса, предмети от бита и предаване на характерни детайли и особености.

 

22.12.2020г.( вторник)

„Български език и литература” – Тема: „Срещу Нова година”, Ран Босилек

1.Възприемане на произведение от художествената литература.

2.Изразяване отношение към литературното произведение и към героите от него.

 

21.12.2020г.( понеделник)

„Околен свят” – Тема: ”Аз празнувам”

1.Свързване на традиционни ритуали със съответните празници.

2.Формиране на представа за празници и обичаи, традиционни за други културни общности.

 

18.12.2020 г./ петък/

Изобразително изкуство – „За коледните и новогодишни празници“ – Познавателна книжка № 2, стр.25 – Изработва колажи, маски, диадеми, шапки, елхови украшения, поздравителни картички и др.; Използва и съчетава различни изобразителни материали и техники.; Изпитва радост и удовлетворение от личното участие в празнична подготовка самостоятелно и в екип.

Физическа култура – Скачане, хвърляне, катерене – Скача с въженце с два крака на място; Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка гумена топка със смяна на ръцете; Катери се по висока катерушка или гимнастическа стена със странично хоризонтално придвижване.

17.12.2020г.( четвъртък)

I.”Български език и литература” – Тема:”Дядо Коледа” от Атанас Цанков;

 „Скъп гост” – книжка № 2, стр. 5

1.Възприемане произведение от художествената литература.

2.Изразяване отношението към литературно произведение и към героите от него.

3.Разбиране и участие в разговори, свързани с познати теми.

4. Назоваване правилно качества (характеристики) на лица, предмети, събития.

II.”Математика” – Тема:”Числа и цветове” – книжка №2, стр.7

1.Групиране обекти по вид, цвят и големина и според броя им.

2. Определяне броя на обекти до 5 и свързване със съответната цифра на числото.

3. Броене до 5.

 

16.12.2020 г./ сряда/

Околен свят – „Внимание! Улица!“ – Познавателна книжка № 2, стр. 9 – Показва познаване на правила за движение по улицата; Пресъздава в ситуативни игри правилата за движение и поведение на улицата.

Изобразително изкуство –„Поздравителна картичка“– Познавателна книжка № 2, стр. 25 – Разглежда и описва произведения на приложното изкуство; Използва и съчетава различни изобразителни материали и техники за рисуване, апликиране; Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на приложното изкуство; Проявява усет за ритъм, цвят и композиция.

Музика - Песен “Сурва, весела година“ - Заучава песента „Сурва, весела година“ – музика и текст: Диляна Мичева.; Затвърдява музикален репертоар, свързан с коледните и новогодишни празници.

 15.12.2020г.( вторник)

I.”Български език и лит/ра” – Тема:”Писмо до Дядо Коледа” – книжка №2, стр.4

1.Разбиране и участие в разговори, свързани с познати теми.

2.Описване подробно на даден предмет (коледен подарък).

3. Контролиране координацията на ръката и окото, за развиване фината моторика.

II.”Конструиране и технологии” – Тема:”Новогодишна украса”( гирлянди)

1.Използване ножица за рязане на хартия по права и крива линия.

2.Сгъване, залепване и промушване елементи за създаване на изделие.

3.Изграждане увереност в собствените възможности.  

 

14.12.2020 г./понеделник/

Околен свят – „Коледни вълнения“ – Познавателна книжка № 2, стр. 8 - Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на фолклорни празници – Бъдни вечер, Коледа; Свързва традиционни ритуали със съответни празници; Отнася се толерантно към прояви на културни различия.

Математика – „Числата до 6“ – Познавателна книжка № 2, стр. 6 Брои до 6 в прав ред; Групира обекти по вид и цвят; Подрежда редицата на числата до 5.

11.12.2020 г./петък/

Изобразително изкуство - Тема: "Писмо в рисунки"

1. Изграждане на образи от различни по форма и големина части.

2. Предаване на характерни особености и детайли в изобразителни материали по собствен избор.

3. Декориране свободно на изобразяваните обекти.

Физическа култура - Тема: "Ритмувано ходене"

1. Придвижване чрез ритмувано ходене по предварително определен метричен размер.

2. Придвижване чрез ходене с високо повдигане на коленете.

3. Изпълняване на комбинации от двигателни действия в подвижните игри.

 

10.12.2020 г./ четвъртък/

Български език и литература – Игри с думи и изречения „Врабчета и момчета“ от Леда Милева – Познавателна книжка № 1, стр.81 - Назовава правилно качества (характеристики) на лица, като използва определения; Използва прости разширени изречения; Изпълнява изразително художествен текст; Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения.

Математика – Броя до 6 – Познавателна книжка № 1, стр.83 - Брои до 6 в прав ред; Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече и по-малко; Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях; Открива прилики и разлики в изображения.

09.12.2020г.( сряда)

I.”Околен свят” – Тема: „Чиста е нашата улица” – книжка №1, стр.85

1.Формиране на представа за норми и правила за опазване на чистота в близката среда.

2.Изграждане на представа от начините за разделно събиране на отпадъци.

II. “Изобразително изкуство” – Тема: „Зима е дошла”.

1.Апликиране с комбиниране на различни елементи, получени чрез изрязване или откъсване.

2.Формиране на умение за двуслойно апликиране.

III.Музика” -Песен „Коледна елхичка“ – книжка № 2, стр.11

1.Свързване песента със съответното заглавие (песен „Коледна елхичка“ – музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина Жекова).

2.Разпознаване визуално музикалните инструменти(пиано, акордеон и тромпет).

 

08.12.2020 г./ вторник/

Български език и литература - „Врабчета и момчета“ от Леда Милева – Познавателна книжка №1, стр. 80 - Възприема произведение от художествената литература; Изразява отношението си към литературно произведение и към героите от него; Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

Конструиране и технологии – Магически жезъл - Изработва модел, като следва инструкции; Използва ножица за рязане на хартия по права и крива линия; Включва модела в игрови дейности.

07.12.2020г.( понеделник)

I.”Околен свят” – Тема: „На пързалката” – книжка №1, стр.84

1.Обясняване предназначението на игрови средства и материали за игри в снега.

2. Осъзнаване и спазване правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници.

3.Изразяване на положително отношение към общуване с другите в съвместни дейност.              

II. „Математика” – Тема: „Познавам сезоните” – книжка №1, стр.82

1. Разпознаване и назоваване на годишните сезони.

2.Ориентиране в последователността на сезоните.

3.Ориентиране в последователността на събитията във времето, с използване „в началото – после; преди – след това“.

04.12.2020 г./петък/

Изобразително изкуство – „Моята картинка“ – Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.; Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.; Използва и съчетава различни изобразителни материали.

Физическа култура – Ловене, подаване и тупкане – Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата дейност.; Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове.; Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите в съревнователни условия и игри.

03.12.2020г.(четвъртък)

I. „Български език и л/ра” – Тема: „Игри със звукове и думи” – книжка № 1, стр.73

1.Определяне броя на звуковете в три и четири звукови думи.

2.Контролиране координацията на ръката и окото, за развиване фината моторика.

II.”Математика” – Тема: ”По колко са? Вляво–вдясно” – книжка №1, стр. 75

1.Сравняване на две предметни групи и назоваване: поравно, повече, по-малко.

2.Определяне мястото на предмети в пространството и използване на термини: „вътре, вън“.

3.Назоваване части на собственото тяло и определяне: лява/дясна ръка, ляв/десен крак.

 

02.12.2020 г./ сряда/

Околен свят – „Природни явления" – Познавателна книжка № 1, стр. 77 – Познава типични признаци на времето – град, дъжд, сняг, мъгла.; Познава някои правила за безопасност при поледица, снеговалеж.

Изобразително изкуство – „Не мога сам“ – стр.79 – Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.; Предава характерни особености и детайли, като избира различни изобразителни материали.; Умее да изобразява характерна поза или движение.

Музика – Песен „Снежен човек“Заучаване на песента „Снежен човек"- музика и текст: Диляна Мичева; Стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят.

 

01.12.2020г.(вторник)

I. „Български език и литература” – Тема: ”Снежна картина”, книжка №1, стр.72

1.Подробно описание на дадено явление.

2.Правилно назоваване на качества (характеристики) на лица и явления, събития, като използва определения.

3.Съгласуване по род и число прилагателните и съществителните.

II. “Конструиране и технологии” - Тема: „Клетка за птичка”

1.Довършване на модел с използване успешно ножица за рязане по права линия на хартия и други хартиени материали.

2.Съединяване на елементите чрез залепване.

 

 

 

 

 

 

Скъпи родители, това е линк към Познавателна книжка 3, която може да ползвате онлайн!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG2_Book3.pdf

Понеделник /18.05.2020 г./

Околен свят – „В магазина” / Има представа за професии от близката среда – сферата на обслужването (търговията); Показва познаване на правила за поведение./

Вторник /19.05.2020 г./

Български език и литература – „Моята любима играчка” / Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение); Използва базов речник ( съществителни, глаголи, прилагателни имена и свързващи думи); Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на речта. /

Изобразително изкуство – „Мече” / Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли на обектите; Използва познати похвати за моделиране (разточване, овалване и прищипване )

Сряда /20.05.2020 г./

Околен свят„Моите приятели” / Описва собствените си преживявания и постъпки при общуване с връстници; Създава приятелства/

Математика„По дължина и височина” / Сравнява два еднакви предмета, различни по височина, и определя висок, нисък; Назовава и показва дължина на предмети; Сравнява обекти по дължина и височина и ги определя./

Четвъртък /21.05.2020 г./

Български език и литература„Карнавал на приказните герои” / Разпознава и назовава герои от познати приказки; Изразява отношението си към постъпките на даден герой; Преразказва епизод от позната приказка./

Изобразително изкуство„Моят любим герой от приказка” / Създава любим герой от приказка; Изгражда умения да долавя и предава в рисунката си характерното за избрания образ./

Петък /22.05.2020 г./

Конструиране и технологии „Слушам музика” – стр.44 / Има представа за устройства за информация и комуникация – аудио-устройства./

 

Понеделник /11.05.2020 г./

Околен свят – „Лятото идва” / Познава типични признаци на времето в природна местност и на сезона - лято./

Вторник /12.05.2020 г./

Български език и литература – „Игри с думи и изречениястр.50 / Назовава правилно предмети, явления и събития (сезони); Говори за лични събития в миналото и в бъдещето./

Изобразително изкуство – „Имам си лодка” – стр.53 /Апликира обекти, като комбинира познати форми за предаване на конструктивните им особености (лодка); Използва различни елементи, получени чрез изрязване или откъсване. /

Сряда /13.05.2020 г./

Околен свят„ Дъга” / Познава типични признаци на времето в природна местност и сезон; Разкрива разлики в две последователни картини; Назовава цветовете на дъгата./

Математика„Годишни сезони” – стр.52 / Разпознава и назовава годишните сезони; Ориентира се в последователността на събития във времето./

Четвъртък /14.05.2020 г./

Български език и литература„Златокоска и трите мечки” / Преразказва епизод от приказка по дадени опори; Изговаря ясно и отчетливо думите от текста./

Изобразително изкуство„Дъга” /Има представа за последователността на цветовете като изразно средство за характеризиране на образа – дъга. Оцветява с графичен материал – цветни моливи; флумастери. Споделя радостта си от изобразителния резултат/

Петък /15.05.2020 г./

Конструиране и технологии „Разлистено дърво” / Изработва под указания модел, като изрязва и залепва елементи./

Понеделник /04.05.2020 г./

Околен свят – „Рожден ден”стр. 46, 47 /Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на свои близки; Сравнява предмети, които са част от празничната среда и използва поздрави при употребата им; Показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на лични празници./

Вторник /05.05.2020 г./

Български език и литература – „Рожден ден” – стр.46, 47 /Участва в диалог; Назовава правилно предмети, лица, събития; Говори за лични събития в миналото и в бъдещето./

Изобразително изкуство – „Празнична торта” – стр.49 /Умее да създава пластични образи чрез слепване на две и повече сплеснати форми; Прилага знанията и уменията си за декориране чрез гравиране, налепване, точкуване, комбинирано; Изразява предпочитания за засилване на естетическото въздействие на пластиката чрез използване на разноцветен пластилин./

Четвъртък /07.05.2020 г./

Български език и литература„Златокоска и трите мечки” /Активно слуша приказката и възприема илюстрации; Разпознава герои и епизоди от литературното произведение./

Изобразително изкуство„Моят подарък за теб” /Създава образи от различни по форма и големина части; Подчинява своето внимание, памет и въображение на целта и задачите, които само си е поставило (за рисуване, моделиране или апликиране); Поднася с радост и уважение самостоятелно направения подарък./

Петък /08.05.2020 г./

Конструиране и технологии „Слънце” – стр.29 /Съчетава хартия с други материали, като реже по контур, промушва и завързва./

Здравейте!!! Продължаваме......

27.04.2020г. - понеделник

Околен свят – Тема: „На екскурзия”, стр.41 (Описва собствените си преживявания и постъпки. Разбира функциите и предназначението на предмети).

28.04.2020г. – вторник

Български език и литература – Тема: „Кой какъв е?”, стр.40 ( Описва играчки по зададени опори. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи).

Изобразително изкуство – Тема: „Вълшебства”, стр.43 (Създава различни образи от еднакви по вид, но различни по големина геометрични форми чрез дорисуване на характерни за тях части и детайли. Определя степента на детайлизиране и изразните средства – графична линия, цветни петна, структурно охарактеризиране).

29.04.2020г. - сряда

Околен свят – Тема: „Моят велосипед” –( Знае частите на велосипеда, защитните и обезопасителни средства. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела).

Математика – Тема: ”Познавам геометрични фигури”, стр.42 ( Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат, триъгълник. Дава примери за познати предмети с формата на кръг, квадрат и триъгълник).

30.04.2020г. - четвъртък

Български език и литература – Тема:” Вълшебните думи” – (Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията /поздрав, извинение, молба, благодарност )

Изобразително изкуство – Тема: ”На морския бряг” ( Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект).

 

ТОВА СА ИДЕИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПРЕЗ НОВАТА СЕДМИЦА:

21.04.2020г. – вторник

Български език и литература – Тема: „Детска библиотека”- ( Участва в диалог. Описва любимата си книга. Развива положително отношение и интерес към илюстрованите детски книги.)

Изобразително изкуство –Тема: „Близнаци”, стр.39 ( Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Затвърдява уменията си за създаване на различни образи с четка и бои).

22.04.2020г.- сряда

Околен свят – Тема: „Моята книжка”- ( Разбира функциите и предназначението на книгите.Описва собствените си преживявания при слушане и разглеждане на книжки).

Математика – Тема: „По колко са”, стр.34 ( Брои до пет. Установява количествено равенство и неравенство в две предметни групи до пет предмета. Използва повече, по-малко, поравно).

23.04.2020г. - четвъртък

Български език и литература – Тема: „Приказни герои”, стр.32 ( Разпознава и назовава герои от познати приказки. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от позната приказка).

Изобразително изкуство – Тема: ”Чакат ни слънце и морски вълни”- ( Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Самостоятелно определя съотношението между небе, море. Има представа и придава характерните особености на изобразяваните обекти).

24.04.2020г. - петък

Конструиране и технологии – Тема: „Цъфнал храст”, стр.29 ( Има умения за работа с хартия– ритмично реже по права линия до определена точка и свързва допълнителни /готови форми - цветя/ чрез лепене).

 

Понеделник /13.04.2020г./

Околен свят – „Калинки и пеперуди” стр.33 /Описва животни (тялото и неговите части); Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда; Разбира необходимостта от грижа за животните./

Вторник /14.04.2020г./

Български език и литература – „Великденска хвалба” от Дора Габе – стр.36 /Участва в диалог; Назовава правилно предмети, лица, събития; Възприема стихотворение; Задава въпроси, свързани с художествен текст./

Изобразително изкуство – „Малката калинка” – стр.35 /Изобразява обекти чрез крива затворена линия; Разширява уменията си за рисуване с върха на четката за получаване на цветно петно; Включва допълнителни образи по избор./

Сряда /15.04.2020 г./

Околен свят„Шарени яйца” – стр.37 /Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката за празника; Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им./

Математика„Познавам геометрични фигури” – стр.38 /Свързва обекти по форма с познати геометрични фигури; Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник./

Четвъртък /16.04.2020 г./

Български език и литература„Великденска хвалба” от Дора Габе – стр.36 /Заучава и казва наизуст стихотворението; Изговаря ясно и отчетливо думите от текста./

Изобразително изкуство„Великденски яйца” /Изобразява обекти чрез крива затворена линия; Свободно работи с графични материали./

Понеделник /06.04.2020г./

Околен свят – „Стайни растения”/Разбира необходимостта от грижи за цветята; Проявява желание за грижи за растенията в природния кът./

Вторник /07.04.2020г./

Български език и литература – „Катето и Джори” от Дора Габе – стр.24 /Възприема стихотворението; Разбира съдържанието/

Изобразително изкуство – „Аз съм художник” – стр.31 /Показва композиционни умения за подреждане на елементите в пространството; Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване, Развива сръчността на пръстите и усета за хартиена пластика като изразно средство/.

Сряда /08.04.2020 г./

Околен свят„Цъфнала градина” – стр.25 /Разбира необходимостта от грижи за растенията; Проявява желание да се грижи за растенията на двора./

Математика„По колко са” – стр.26 /Брои до пет и отброява предмети до пет./

Четвъртък /09.04.2020 г./

Български език и литература„Катето и Джори” от Дора Габе – стр.24 /Заучава и казва наизуст художествен текст./

Изобразително изкуство„Рамка за картина” - /Използва декоративни елементи /чертички, точки, кръгчета и др./ и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на приложното изкуство; Изпитва радост и задоволство от самостоятелно създадената картина за уют и красота у дома./

Петък /10.04.2020 г./

Конструиране и технологии „Поставка за яйце” – стр.29 /Има умения за работа с хартия – реже по контур, прегъва и лепи./

Понеделник – 30.03.20г.

Околен свят – Тема: „Отново у дома”( стр.21) - Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда – щъркел и лястовица. Описва тези птици (тялото и неговите части). Разбира необходимостта от грижа за птиците.                                                                                                           

 Вторник 31.03.20г.

Български език и литература- Тема: „Игри с думи и изречения”(стр.20) Участва в диалог. Използва базов речник (съществителни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думите и обратно.

Изобразително изкуство – Тема: „Разноцветни рибки”( стр.23) Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли, като използва различни пластични материал(пластилин). Прилага познати похвати за моделиране (овалване, изостряне, прищипване, прилепване). Украсява по желание чрез гравиране, точкуване, налепване, комбиниране.

Сряда – 01.04.20г.

Околен свят – Тема: „Пролетен пазар” -  Различава пролетни плодове и зеленчуци. Класифицира плодове и зеленчуци в предметни игри по нагледни признаци.

Математика – Тема: „Познавам посоките”( стр.22) Ориентира се по основните посоки като използва напред, назад, нагоре, надолу. Изпълнява движения по словесно указание за посока.                   

 Четвъртък – 02.04.20г.

Български език и литература – Тема: „Три сестрички“ от К. Ушински.-  Преразказва епизод от приказката. Участва в заучаване на текст на предпочитан герой от литературното произведение.

Изобразително изкуство – Тема: „Щъркел дългокрак” - Създава образ (на щъркел) чрез съчетаване на крива затворена линия и кръгла форма с прави линии. Придава характерни особености и детайли на изобразяваните обекти.

Петък - 03.04.20г.

Конструиране и технологии – Тема: „Костенурка " - Разширяване умението за работа с природен материал. Запознаване с начини на свързване на природен и пластичен материал за получаване на фигура.

 

Понеделник /23.03.2020г./

Околен свят – „Непознати животни” – стр.15 / Описва животни (тялото и неговите части); Разбира необходимостта от грижа за животните; Назовава животни и техните малки./

Вторник/24.03.2020г./

Български език и литература – „Игри с думи и изречения” – стр.14/ Детето участва в диалог; Съставя въпросителни изречения; Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни)/.

Изобразително изкуство – „Пролетна картина” – стр.17 /Разпознава и назовава образи на познати обекти; Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството – рисува трева, птици, слънце и цветя/

Сряда/25.03.2020 г./

Околен свят„В парка” – разговор с детето /Назовава игрови средства и материали за постигане на игрови цели; Назовава съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла; Посочва предпочитанията си към подходящо за сезона облекло и играчки./

Математика – „Кой къде е” – стр.16/ Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад; Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре, надолу; Брои до пет./

Четвъртък / 26.03.2020 г./

Български език и литература„Три сестрички” – Константин Ушински” / Детето възприема приказката; Определя ролята на героите в приказката; Изразява отношението си към постъпките на даден герой/

Изобразително изкуство„Моят любим герой от приказка”/ Създава любим герой от приказка;Изгражда рисунките по-едро, в цял лист/

Петък /27.03.2020 г./

Конструиране и технологии„Превозни средства” – стр.18 / Сравнява пътнически и товарни превозни средства/

 

Желаем ви приятна работа!Бъдете здрави!

Прикачени файлове