Детска градина №19 „Щурче“

Втора А група

20 мар 2017

Втора  А група " Палечка "

Ст. учител : Мария Назърова

Ст. учител : Тони Петева

Помощник - възпитател : Живка Ангова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравейте, мили родители, ето Ви линк към издателството, за да може да работите онлайн с книжките на 2 група.

Вече сме на Познавателна книжка 2      https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG2_Book2.pdf

Уважаеми родители програмата за днес 1.12.2020 година вторник включва следните образователни направления и задачите към тях:

 

Образователно направление:  Български език и литература

Тема:"Двамата снежковци"

Образователно ядро:Свързана реч,Речник

  Задачи :                  Да описват предмети по зададени опори /цвят,големина,предназначение/.

                                    Да използват базов речник /съществителни,прилагателни имена/.

                                     Да съчетават думите в изречението по род и число.

Образователно направление:   Изобразително изкуство

Тема: "Първи сняг"

Образователно ядро:   Изобразителни материали и техники

                                       Изобразително творчество

  Задачи:                   Да изградят тематична рисунка по общ проект

                                   Да добие представа за характерните особености на изобразяваните обекти и  явления.

                                    Да  се затвърдят уменията на децата за рисуване с цяла четка.

                                     Да работят чисто,спазвайки инструкцийте на учителя.

Образователно направление:   Физическа култура

Тема : Прекатерване над уред

Образователно ядро: Естествено приложна двигателна дейност

Задачи: Да се формира у децата умението да да се прекатерва над уред.

               Да  се формира решителност у децата да преодолеят зададена височина с два крака.

                Изпълняват двигателна дейност в МДИ ""Пеят,скачат пръстите" 

 

 

Направления и задачи за работа за 2.12.2020. сряда

Околен свят:

Тема: Обичам да играя

Образователно ядро:Самоотвърждаване и общуване с околните

Задачи:Да  се научи да описва собствените си постъпки и преживявания.

              Да изразява причините за това,което харесва и не харесва.

              Да а съумеят да създават приятелства.

 

Математика

Тема: По височина

Образователно ядро: Измерване

Задачи: Да се научат децата да сравняват два еднакви предмета,различни по височина и определят висок и нисък

               Да откриват по-висок и по-нисък изобразен обект в картина.

               Да нарежда три предмета по височина в практически ситуации.

 

Направления и задачи за 3.12.2020. четвъртък

Образователно направление: Български език и литература

 Тема: Стих. "Първи сняг" от Д.Спасов

Образователно ядро:Възприемане на литературно произведение

Задачи: Да възприемат текста на стихотворението.

               Да задават въпроси,свързани с текста

               Да отговарят с цяло изречение

                                                                    Първи сняг

                                                                                     Димитър Спасов

               

                                                  Палавият Снежко

                                                  шета от зори.

                                                  С топла,бяла дрешка

                                                   нивите покри.

                                                   Сложи на комина

                                                    хей такъв калпак.

                                                    В детската градина

                                                    струпа преспи пак.

                                                    И децата малки

                                                    станат ли от сън,

                                                     хубави пързалки

                                                      ще намерят вън.

 

            Образователно направление: Изобразително изкуство

            Образователно ядро: Изобразителни материали и техники

                                                     Изобразително творчество

           Тема: Играчки за елката

            Задачи: Да се създадът умения у децата за създаване на декоративна украса от цветни петна,използвайки комбинация от флумастри и бои.

                            Да работят чисто и оформят естетически своята творба

 

Образователно направление: Физическа култура

 Тема: Общуване и разбирателство

Образователно ядро: Игрова двигателна дейност

Задачи:

               Да се приучат да играят с други деца,като се грижат за своята безопасност и тази на другите деца.

               Да се формира способността за приятелство.

               Да проявят музикално-ритмично чувство в МДИ "Изгубих си другарчето.