Детска градина №19 „Щурче“

Четвърта А ПГ

16 мар 2017

Четвърта  А ПГ "Слънчица "

Ст. учител: Росица Донкова

Учител : Семра Юсеин

Помощник -възпитател: Диана Стоянова

 

                                                         СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, от този  линк на издателство "Изкуства" за работа в Четвърта група, можете да ползвате  книжката:   https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG4_Book2.pdf 

03.12.2020г.(четвъртък )

|.Математика - Тема ,,Броя до 8 "

1. Подрежда редицата на числата до 8 .

 2. Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от  предишното с 1 .

 3.Изобразява количество по зададена цифра .

||.Околен свят - Тема ,,Чудеса в природата " 

1. Познава и описва типични признаци на времето - слана ,роса,мъгла,скреж .

2. Показва в природен календар метереологично време и сравнява промените в сезона .

    Познавателна книжка 1,с.76. Природен календар.

 |||. БЕЛ - Тема ,,Снежен мързелан "от Лиана Даскалова 

 1. Възприема произведение от худ.литература .

 2. Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него .

 3.Изпълнява изразително художествен текст .

 

02.12.2020г.(сряда )

|.,,БЕЛ " - Тема ,,Бяла зима "

1.Конструира сложно изречение по нагледна и словесна основа .

2. Съставя устно кратък описателен текст .

3. Възприема гатанки .

||.,,Физическа култура " - Тема ,,Игрово изразяване "

1.Владее набор от подвижни игри с насочено въздействие за запазване на равновесие с придвижване по възглавнички .

2.Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност ,,Подаване на топка между двама ".

3.Владее набор от музикално -двигателни игри ,,Танцът на пингвините ".

 

 

 

01.12.2020г.(вторник )

I. „ Математика "  -  Тема : ,,Числото осем и неговата цифра "

1.Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 8.

2.Образува предметни групи от 8 предмета.

3.Разпознава и назовава цифрата на числото 8 ..

II. “Конструиране и технологии " - Тема ,,Коледна украса "

1.Умее да работи творчески с хартия и естетично да оформя изделия .

2.Изграждане на увереност в собствените възможности на детето .

|||.,,Изобразително изкуство " - Тема  ,,За да сме бодри и здрави "

1.Избира конкретна тема и я изобразиява при рисуване , апликиране и моделиране .

2.Възприема и възпроизвежда знак - фигура .

3.Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства .