Детска градина №19 „Щурче“

Трета А ПГ

20 мар 2017

Трета  А  група  " Пингвини"

Ст.Учител : Таня Иванова

Ст.Учител: Елена Кармиджанова

Помощник - възпитател : Красимира Николова

 

1.12.2020 г. Вторник

ОКОЛЕН СВЯТ

Тема " Бяла Зима"

Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в двата сезона - Есен, Зима.

Създава представа за промените, които настъпват в природата през зимата.

ПОзнавателна книжка 1, стр. 76

МАТЕМАТИКА

Тема "По колко са"

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях / до 10/. Използва поравно, повече, по-малко.

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото.

 

Познавателна книжка 1, стр. 74

 

2.12.2020г. Сряда

Околен свят

Тема: Природни явления

Познава типични признаци на времето - град, дъжд, сняг мъгла.

Познава някои правила за безопасност при поледица и снеговалеж.

Темата се намира в познавателна книжка 1, стр 77  

Изобразително изкуство

Тема : Не мога сам

На стр. 79 в познавателна книжка 1 децата ще трябва да помогнат на Врабчо да не бъде сам, като нарисуват около него весели животни, деца, птици.Изискването е да се опитат да предадат характерни особености, детайли и да изобразят типична поза или движение.

 

03.12.    четвъртък.

Български език и художествена литература     

Тема:"Врабчета и момчета" стих. от Л.Милева       кн.1  стр.80

Чирикат на двора 

две сиви врабчета

с боси крачета:

- Кой е като на  юнак 

да излезе в студ и сняг?

- Аз не съм! - отвърна  им Писана.-

ще преда,ще мъркам на тавана.

- Аз не съм! -изви Петлето глас.-

ще пресипна в този страшен мраз.

Само две момчета чипоноси

тичат и  шейничка всяко носи.

А врабчетата?

Кацнаха по раменете на момчетата.

Хубаво е сред вихрушки бели

да намериш вън другари смели.

Хубаво е в снеговита зима

да се возят дружно четирима..

Фъъър!
Момчетата и двете птички

полетяха с бързите шейнички.
                                  Л.Милева

Възприема  текста и назовва героите в него.Изразява отношение.Пише под картинката зададената задача като контролира и упражнява фината мускулатура и очите.

 

04.12 петък

Конструктиране  и технологии

Тема:"Да си приготвим и хапнем сандвичи"

Стреми се с помоща на възрастен да приготви сандвичи  за себе си и за друг ,като използва фантазията си и продукти по свой вкус.Ползва самостоятелно прибори за хранене,сервира и отсервира с помоща на възрастен.Изгражда увереност в собствените си възможности.

Скъпи родители, съвсем скоро ще преминем към познавателна книжка номер 2.Нейният електронен вариант можете да намерите на този адрес:

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG3_Book2.pdf

 Умоляваме тези от вас, които желаят децата да работят и с оригиналната книжка / хартиен вариант/, да се свържат с нас, за да уточним начините на предоставяне на необходимите материали.