Детска градина №19 „Щурче“

Четвърта Б група "Мечо Пух"

16 мар 2017

Четвърта  Б  група  " Мечо Пух "

Ст.учител: Елена Атанасова

Ст. учител: Катя Милкова

Помощник - възпитател: Диляна Петрова

 

 

 

 

3 март свещена дата за всеки българин - 4Б група "Мечо Пух" 2024

Фестивал "Коледарче" с участие на група "Мечо Пух" 2023

Концерт за децата със специални потребности

Клип на танца "Коледари"

"Даровете на природата" - 2 заключителен етап

"Даровете на природата" - 1 етап

 

 

Откриване на уч 2023-24 год в сграда "Усмивка" група "Мечо Пух"

 

 

 

 

 

 

Открит урок пред родителите - 3 Б група "Мечо Пух"

 

 

Довиждане, Есен в група "Мечо Пух"

 

 

За здрави и бели зъбки в група "Мечо пух"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка №1 и 2, която можете да ползвате за занимания с децата!

Познавателна книжка 1
 
Познавателна книжка 2

Електронна платформа на Изкуства

 

Познавателна книжка 3

 

 

 

18.12.2020г. Петък

Образователно направление:"Изобразително изкуство"

Ядро:Изобразителни материали и техники.Моделиране.

Тема:"Коледна погача"

Задачи:Да изгражда умения за моделиране на нов образ,чрез сплескване на овална форма.

Формиране на начални умения за създаване на украса чрез гравиране.

 

Образователно направление:"Физическа култура"

Ядро:Игрова двигателна дейност.

Тема:"Аз дясната ръка напред ще подам"

Задачи:Да изпълнява естествено-приложни движения в подвижни игри.

Да проявява емоционална удовлетвореност от игровата дейност.

 

17.12.2020г. Четвъртък

Образователно направлание:"Физическа култура"

Ядро:Спортно-подготвителна двигателна дейност.

Тема:"Туристическо ходене"

Задачи:Да придобие представа за туристическа разходка.

Да умее да седвижи в група и разбира за безопасното поведение в парка.

 

Образователно направление:"Конструиране и технологии"

Ядро:Обработване на материали,съединяване и свързване.

Тема:"Шишарка" Новогодишна украса

Задачи:Формиране на представа за природни материали и възможности за тяхното използване.

 

16.12.2020г. Сряда

Образователно направление:"Математика"

Ядро:Равнинни фигури и форми

Тема:"Квадрат"

Задачи: Формиране представа за геометрична фигура квадрат.

Да обследва модел на геометрична фигура квадрат.

Да избира и назованата фигура.

 

Образователно направление:" Музика"

Ядро:Възпроизвеждане.

Тема:"Звънят звънчета"

Задачи: Заучаване на песента.

Да пее научени кратки песни.

 

15.12.2020г. Вторник

Образователно направление: "Български език и литература"

Ядро:Възприемане на литературно произведение

Тема:"Среща с Дядо Коледа" Ангелина Жекова

Задачи: Да възприема кратък разказ.

Да назовава основните герои.

Да различава начало и край на литературното произведение.

 

Образователно направление:"Изобразително изкуство"

Ядро: Художествено възприемане.Изобразителни материали и техники.

Тема:"Коледни подаръци"

Задачи:Да усъвършенства уменията си за изтегляне на прави линии с четка и готово разредени бои.

Да движи четката в хоризонтална посока.

Да назовава правилно предложените цветове.

 

Образователно направление: "Физическа култура"

Ядро:Спортно-подготвителна двигателна дейност.

Тема:"Елементи от баскетбол и хандбал"

Задачи: Да проявява елементарни умения за хвърляне и подхвърляне на топка отбаскетбол и хандбал.

Да хвърля гумена топка с две ръце нагоре.

Изпълнява СПИ:"Подхвърли по-високо" "Хвърли по-далеко"

 

14.12.2020г. Понеделник

Образователно направление:"Околен свят"

Ядро:Културни инационални ценности

Тема:"Среща с Дядо Коледа"

Задачи:Да различава предмети,които са част от празничната среда.

Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

 

Образователно направление: "Музика"

Ядро: Възприемане.

Тема:"Звънят звънчета"

Задачи: Възприемане текста на песента"Звънят звънчета"

Да стимулираме интереса на децата да пеят.

 

11.12.2020г. Петък

Образователно направление: "Изобразително изкуство"

Ядро: Художествено възприемане. Изобразителни материали и техники.

Тема:"Снежен човек"

Задачи: Да създава образ чрез апликиране,като комбинира различни по големина,готово изрязани кръгли форми.

Да обогати образа с апликирани или нарисувани с графичен материал детайли/очи,нос,уста,шапка,метла.

 

Образователно направление: "Физическа култура"

Ядро: Игрова двигателна дейност.

Тема: "Кой пръв?"

Задачи: Да бягя в различни посоки, редувано с ходене.

Да проевява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност

.

10.12.2020г. Четвъртък

Образователно направление :"Физическа култура"

Ядро:Естествено-приложна двигателна дейност.

Тема: "Лазене от колянна опора към цел"

Задачи: Да лази от колянна опора към цел,като ръцете са на ширината на раменете, главата е изправена, а погледът е напред.

Търкаля топка от клек с две ръце към предмет.

Да прави разлика между различните естествено-приложни двежения.

 

Образователно направление: "Конструиране и технологии"

Ядро: Обработване наматериали, съединяване и свързване. Конструиране и моделиране.

Тема: "Снежно дърво"

Задачи: Да възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване намодел.

Да усвои начини за свързване с пластичен материал чрез забождане.

 

09.12.2020г. Сряда

Образователно направление:" Математика"

Ядро: Количествени отношения

Тема: "По колко са?"

Задачи: Да брои до три.

Да сравнява количества в две предметни групи.

 

Образователно направление:" Музика"

Ядро: Музика и игра

Тема: "Пеят, скачат, палците"

Задачи: Да изпълнява ритмични движения в кръг.

 

08.12.2020г. Вторник

Образователно направление: "Български език и литература"

Ядро: Възприемане на литературно произведение

Тема: "Зимна радост" от Елисавета Багряна

Задачи: Да възприема кратко стихотворение.

Да разбира съдържанието на литературното произведение.

 

Образователно направление: "Изобразително изкуство"

Ядро: Художествено възприемане. Изобразителни материали и техники.

Тема: "Първи сняг"

Задачи: Да има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

Формиране начални умения за създаване на пейзажна рисунка върху цветна основа.

Да нанася свободно и ритмично къси линии с върха на обла четка.

 

Образователно направление: "Физическа култура"

Ядро: Естествено-приложна двигателна дейност.

Тема: "Търкаляне на топка между две деца"

Задачи: Да търкаля топка с две ръце, между две деца на разстояние 1,5-2 метра.

Да ходи в колона и изпълнява изправителни упражнения.

Да бяга в различни посоки, редувано с ходене, при даден вербален сигнал.

 

07.12.2020г. Понеделник

Образователно направление: "Околен свят"

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните.

Тема: "Зимни игри"

Задачи: Да участва в игри с други деца.

Да назовава игрови средства, роли и правила.

Да участва с радост и удоволствие.

 

Образователно направление: "Музика"

Ядро: Възпроизвеждане

Тема: "Зима е на пързалката"

Задачи: Да заучава песента.

 

04.12.2020г. Петък

Образователно направление: "Изобразително изкуство"

Ядро: Художествено възприемане. Изобразителни материали и техники.

Тема: " Коледна елха"

Задачи: Да апликира образ от готово изрязани триъгълни форми.

Да комбинира фигурите по брой, цвят и големина.

Да залепва формите с лепило в средата или в ъглите.

 

Образователно направление: "Физическа култура"

Ядро: Игрова двигателна дейност

Тема: Музикални подвижни игри / МПИ /

Задачи: Да изпълнява двигателни действия в подвижни игри за развитие на музикално-двигателни способности.

Да проевява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Да изпълнява МПИ: "Нашият Мечо", "Балонът се надува", "Имам две ръчички"

 

03.12.2020г. Четвъртък

Образователно направление: "Физическа култура"

Ядро: Естествено-приложна двигателна дейност

Тема:" Зайко" Подскачане с два крака и с придвижване напред.

Задачи: Да изпълнява последователни подскоци с два крака едновременно с придвижване напред.

Да ходи с прекрачване на предмети.

Да изпълнява подвижни игри / ПИ /:" Зайко", "Плетеница", "Внимание препятствие"

 

Образователно направление: "Конструиране и технологии"

Ядро: Обработване на материали, съединяване и свързване.

Тема: "Слънце"

Задачи: Да се създаде интерес и елементарни умения за работа с различни видове хартия.

Да лепи хартиени ленти с помощ за получаване на образ.

 

 

02.12.2020г. Сряда

По направление "Математика"

Тема: "Познавам геометрични фигури. Триъгълник"

Ядро: Равнинни фигури

Задачи: Да имат представа за геометричната фигура триъгълник.

Практически да обследват модел на геом.фигура триъгълник.

Да избират назованата фигура.

 

По направление "Музика"

Ядро:Музика и игра

Тема:"Снежинки танцуват"

Задачи: Да изпълнява ритмични движения, хванати за ръце.

 

01.12.2020г. Вторник

По направление,, Български език и литература''

Тема: ,, Игри със звукове и думи'' 

Ядро: Звукова култура, възприемане на литературно произведение

Задачи: Да изговарят отчетливо думите в общия поток на речта. Да слушат и възприемат римушки.                                       

По направление ,,Изобразително изкуство''

Тема: ,, Елхичка красотичка''

Ядро: Изобразително творчество

Задачи: Да изграждат умения за създаване на декоративна елха.

Да използват украсителни елементи с графичен или живописен материал при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество.

Да включват украсената елха в поздравителна картичка, гирлянди или украса на живата елха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи родители, това е линк към Познавателна книжка №3, която можете да ползвате онлайн за занимания с децата!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG4_Book3.pd

36 с е д м и ц а   25.05 - 29.05

БЕЛ

МАТЕМАТИКА