Детска градина №19 „Щурче“

Първа А група

20 мар 2017

Първа А група " Слънчице "

Ст. учител : Росица Донкова

Ст. учител : Анка Милева 

Помощник - възпитател : Минка Янчева