Детска градина №19 „Щурче“

Трета Б ПГ

20 мар 2017

Трета Б група  " Жабчета " 

Ст. учител : Милена Гогова

Ст. учител : Светлана Ванчева - Дахова 

Помощник - възпитател : Янка Петева

 

Уважаеми родители, това е линк към Познавателна книжка №1 и№ 2, която можете да ползвате за занимания с децата!

Познавателна книжка 1
Познавателна книжка 2
Електронна платформа на Изкуства
 

03.12.2020г.(четвъртък)

I. „Български език и л/ра” – Тема: „Игри със звукове и думи” – книжка № 1, стр.73

1.Определяне броя на звуковете в три и четири звукови думи.

2.Контролиране координацията на ръката и окото, за развиване фината моторика.

II.”Математика” – Тема: ”По колко са? Вляво–вдясно” – книжка №1, стр. 75

1.Сравняване на две предметни групи и назоваване: поравно, повече, по-малко.

2.Определяне мястото на предмети в пространството и използване на термини: „вътре, вън“.

3.Назоваване части на собственото тяло и определяне: лява/дясна ръка, ляв/десен крак.

 

 
 

02.12.2020 г./ сряда/

Околен свят – „Природни явления" – Познавателна книжка № 1, стр. 77 – Познава типични признаци на времето – град, дъжд, сняг, мъгла.; Познава някои правила за безопасност при поледица, снеговалеж.

Изобразително изкуство – „Не мога сам“ – стр.79 – Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.; Предава характерни особености и детайли, като избира различни изобразителни материали.; Умее да изобразява характерна поза или движение.

01.12.2020г.(вторник)

I. „Български език и литература” – Тема: ”Снежна картина”, книжка №1, стр.72

1.Подробно описание на дадено явление.

2.Правилно назоваване на качества (характеристики) на лица и явления, събития, като използва определения.

3.Съгласуване по род и число прилагателните и съществителните.

II. “Конструиране и технологии” - Тема: „Клетка за птичка”

1.Довършване на модел с използване успешно ножица за рязане по права линия на хартия и други хартиени материали.

2.Съединяване на елементите чрез залепване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи родители, това е линк към Познавателна книжка 3, която може да ползвате онлайн!

https://izkustva.bg/pdf/TextBook_DG2_Book3.pdf

Понеделник /18.05.2020 г./

Околен свят – „В магазина” / Има представа за професии от близката среда – сферата на обслужването (търговията); Показва познаване на правила за поведение./

Вторник /19.05.2020 г./

Български език и литература – „Моята любима играчка” / Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение); Използва базов речник ( съществителни, глаголи, прилагателни имена и свързващи думи); Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на речта. /

Изобразително изкуство – „Мече” / Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли на обектите; Използва познати похвати за моделиране (разточване, овалване и прищипване )

Сряда /20.05.2020 г./

Околен свят„Моите приятели” / Описва собствените си преживявания и постъпки при общуване с връстници; Създава приятелства/

Математика„По дължина и височина” / Сравнява два еднакви предмета, различни по височина, и определя висок, нисък; Назовава и показва дължина на предмети; Сравнява обекти по дължина и височина и ги определя./

Четвъртък /21.05.2020 г./

Български език и литература„Карнавал на приказните герои” / Разпознава и назовава герои от познати приказки; Изразява отношението си към постъпките на даден герой; Преразказва епизод от позната приказка./

Изобразително изкуство„Моят любим герой от приказка” / Създава любим герой от приказка; Изгражда умения да долавя и предава в рисунката си характерното за избрания образ./

Петък /22.05.2020 г./

Конструиране и технологии „Слушам музика” – стр.44 / Има представа за устройства за информация и комуникация – аудио-устройства./

 

Понеделник /11.05.2020 г./

Околен свят – „Лятото идва” / Познава типични признаци на времето в природна местност и на сезона - лято./

Вторник /12.05.2020 г./

Български език и литература – „Игри с думи и изречениястр.50 / Назовава правилно предмети, явления и събития (сезони); Говори за лични събития в миналото и в бъдещето./

Изобразително изкуство – „Имам си лодка” – стр.53 /Апликира обекти, като комбинира познати форми за предаване на конструктивните им особености (лодка); Използва различни елементи, получени чрез изрязване или откъсване. /

Сряда /13.05.2020 г./

Околен свят„ Дъга” / Познава типични признаци на времето в природна местност и сезон; Разкрива разлики в две последователни картини; Назовава цветовете на дъгата./

Математика„Годишни сезони” – стр.52 / Разпознава и назовава годишните сезони; Ориентира се в последователността на събития във времето./

Четвъртък /14.05.2020 г./

Български език и литература„Златокоска и трите мечки” / Преразказва епизод от приказка по дадени опори; Изговаря ясно и отчетливо думите от текста./

Изобразително изкуство„Дъга” /Има представа за последователността на цветовете като изразно средство за характеризиране на образа – дъга. Оцветява с графичен материал – цветни моливи; флумастери. Споделя радостта си от изобразителния резултат/

Петък /15.05.2020 г./

Конструиране и технологии „Разлистено дърво” / Изработва под указания модел, като изрязва и залепва елементи./

Понеделник /04.05.2020 г./

Околен свят – „Рожден ден”стр. 46, 47 /Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на свои близки; Сравнява предмети, които са част от празничната среда и използва поздрави при употребата им; Показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на лични празници./

Вторник /05.05.2020 г./

Български език и литература – „Рожден ден” – стр.46, 47 /Участва в диалог; Назовава правилно предмети, лица, събития; Говори за лични събития в миналото и в бъдещето./

Изобразително изкуство – „Празнична торта” – стр.49 /Умее да създава пластични образи чрез слепване на две и повече сплеснати форми; Прилага знанията и уменията си за декориране чрез гравиране, налепване, точкуване, комбинирано; Изразява предпочитания за засилване на естетическото въздействие на пластиката чрез използване на разноцветен пластилин./

Четвъртък /07.05.2020 г./

Български език и литература„Златокоска и трите мечки” /Активно слуша приказката и възприема илюстрации; Разпознава герои и епизоди от литературното произведение./

Изобразително изкуство„Моят подарък за теб” /Създава образи от различни по форма и големина части; Подчинява своето внимание, памет и въображение на целта и задачите, които само си е поставило (за рисуване, моделиране или апликиране); Поднася с радост и уважение самостоятелно направения подарък./

Петък /08.05.2020 г./

Конструиране и технологии „Слънце” – стр.29 /Съчетава хартия с други материали, като реже по контур, промушва и завързва./

Здравейте!!! Продължаваме......

27.04.2020г. - понеделник

Околен свят – Тема: „На екскурзия”, стр.41 (Описва собствените си преживявания и постъпки. Разбира функциите и предназначението на предмети).

28.04.2020г. – вторник

Български език и литература – Тема: „Кой какъв е?”, стр.40 ( Описва играчки по зададени опори. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи).

Изобразително изкуство – Тема: „Вълшебства”, стр.43 (Създава различни образи от еднакви по вид, но различни по големина геометрични форми чрез дорисуване на характерни за тях части и детайли. Определя степента на детайлизиране и изразните средства – графична линия, цветни петна, структурно охарактеризиране).

29.04.2020г. - сряда

Околен свят – Тема: „Моят велосипед” –( Знае частите на велосипеда, защитните и обезопасителни средства. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела).

Математика – Тема: ”Познавам геометрични фигури”, стр.42 ( Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат, триъгълник. Дава примери за познати предмети с формата на кръг, квадрат и триъгълник).

30.04.2020г. - четвъртък

Български език и литература – Тема:” Вълшебните думи” – (Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията /поздрав, извинение, молба, благодарност )

Изобразително изкуство – Тема: ”На морския бряг” ( Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект).

 

ТОВА СА ИДЕИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПРЕЗ НОВАТА СЕДМИЦА:

21.04.2020г. – вторник

Български език и литература – Тема: „Детска библиотека”- ( Участва в диалог. Описва любимата си книга. Развива положително отношение и интерес към илюстрованите детски книги.)

Изобразително изкуство –Тема: „Близнаци”, стр.39 ( Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Затвърдява уменията си за създаване на различни образи с четка и бои).

22.04.2020г.- сряда

Околен свят – Тема: „Моята книжка”- ( Разбира функциите и предназначението на книгите.Описва собствените си преживявания при слушане и разглеждане на книжки).

Математика – Тема: „По колко са”, стр.34 ( Брои до пет. Установява количествено равенство и неравенство в две предметни групи до пет предмета. Използва повече, по-малко, поравно).

23.04.2020г. - четвъртък

Български език и литература – Тема: „Приказни герои”, стр.32 ( Разпознава и назовава герои от познати приказки. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от позната приказка).

Изобразително изкуство – Тема: ”Чакат ни слънце и морски вълни”- ( Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Самостоятелно определя съотношението между небе, море. Има представа и придава характерните особености на изобразяваните обекти).

24.04.2020г. - петък

Конструиране и технологии – Тема: „Цъфнал храст”, стр.29 ( Има умения за работа с хартия– ритмично реже по права линия до определена точка и свързва допълнителни /готови форми - цветя/ чрез лепене).

 

Понеделник /13.04.2020г./

Околен свят – „Калинки и пеперуди” стр.33 /Описва животни (тялото и неговите части); Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда; Разбира необходимостта от грижа за животните./

Вторник /14.04.2020г./

Български език и литература – „Великденска хвалба” от Дора Габе – стр.36 /Участва в диалог; Назовава правилно предмети, лица, събития; Възприема стихотворение; Задава въпроси, свързани с художествен текст./

Изобразително изкуство – „Малката калинка” – стр.35 /Изобразява обекти чрез крива затворена линия; Разширява уменията си за рисуване с върха на четката за получаване на цветно петно; Включва допълнителни образи по избор./

Сряда /15.04.2020 г./

Околен свят„Шарени яйца” – стр.37 /Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката за празника; Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им./

Математика„Познавам геометрични фигури” – стр.38 /Свързва обекти по форма с познати геометрични фигури; Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник./

Четвъртък /16.04.2020 г./

Български език и литература„Великденска хвалба” от Дора Габе – стр.36 /Заучава и казва наизуст стихотворението; Изговаря ясно и отчетливо думите от текста./

Изобразително изкуство„Великденски яйца” /Изобразява обекти чрез крива затворена линия; Свободно работи с графични материали./

Понеделник /06.04.2020г./

Околен свят – „Стайни растения”/Разбира необходимостта от грижи за цветята; Проявява желание за грижи за растенията в природния кът./

Вторник /07.04.2020г./

Български език и литература – „Катето и Джори” от Дора Габе – стр.24 /Възприема стихотворението; Разбира съдържанието/

Изобразително изкуство – „Аз съм художник” – стр.31 /Показва композиционни умения за подреждане на елементите в пространството; Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване, Развива сръчността на пръстите и усета за хартиена пластика като изразно средство/.

Сряда /08.04.2020 г./

Околен свят„Цъфнала градина” – стр.25 /Разбира необходимостта от грижи за растенията; Проявява желание да се грижи за растенията на двора./

Математика„По колко са” – стр.26 /Брои до пет и отброява предмети до пет./

Четвъртък /09.04.2020 г./

Български език и литература„Катето и Джори” от Дора Габе – стр.24 /Заучава и казва наизуст художествен текст./

Изобразително изкуство„Рамка за картина” - /Използва декоративни елементи /чертички, точки, кръгчета и др./ и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на приложното изкуство; Изпитва радост и задоволство от самостоятелно създадената картина за уют и красота у дома./

Петък /10.04.2020 г./

Конструиране и технологии „Поставка за яйце” – стр.29 /Има умения за работа с хартия – реже по контур, прегъва и лепи./

Понеделник – 30.03.20г.

Околен свят – Тема: „Отново у дома”( стр.21) - Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда – щъркел и лястовица. Описва тези птици (тялото и неговите части). Разбира необходимостта от грижа за птиците.                                                                                                           

 Вторник 31.03.20г.

Български език и литература- Тема: „Игри с думи и изречения”(стр.20) Участва в диалог. Използва базов речник (съществителни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думите и обратно.

Изобразително изкуство – Тема: „Разноцветни рибки”( стр.23) Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли, като използва различни пластични материал(пластилин). Прилага познати похвати за моделиране (овалване, изостряне, прищипване, прилепване). Украсява по желание чрез гравиране, точкуване, налепване, комбиниране.

Сряда – 01.04.20г.

Околен свят – Тема: „Пролетен пазар” -  Различава пролетни плодове и зеленчуци. Класифицира плодове и зеленчуци в предметни игри по нагледни признаци.

Математика – Тема: „Познавам посоките”( стр.22) Ориентира се по основните посоки като използва напред, назад, нагоре, надолу. Изпълнява движения по словесно указание за посока.                   

 Четвъртък – 02.04.20г.

Български език и литература – Тема: „Три сестрички“ от К. Ушински.-  Преразказва епизод от приказката. Участва в заучаване на текст на предпочитан герой от литературното произведение.

Изобразително изкуство – Тема: „Щъркел дългокрак” - Създава образ (на щъркел) чрез съчетаване на крива затворена линия и кръгла форма с прави линии. Придава характерни особености и детайли на изобразяваните обекти.

Петък - 03.04.20г.

Конструиране и технологии – Тема: „Костенурка " - Разширяване умението за работа с природен материал. Запознаване с начини на свързване на природен и пластичен материал за получаване на фигура.

 

Понеделник /23.03.2020г./

Околен свят – „Непознати животни” – стр.15 / Описва животни (тялото и неговите части); Разбира необходимостта от грижа за животните; Назовава животни и техните малки./

Вторник/24.03.2020г./

Български език и литература – „Игри с думи и изречения” – стр.14/ Детето участва в диалог; Съставя въпросителни изречения; Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни)/.

Изобразително изкуство – „Пролетна картина” – стр.17 /Разпознава и назовава образи на познати обекти; Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството – рисува трева, птици, слънце и цветя/

Сряда/25.03.2020 г./

Околен свят„В парка” – разговор с детето /Назовава игрови средства и материали за постигане на игрови цели; Назовава съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла; Посочва предпочитанията си към подходящо за сезона облекло и играчки./

Математика – „Кой къде е” – стр.16/ Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад; Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре, надолу; Брои до пет./

Четвъртък / 26.03.2020 г./

Български език и литература„Три сестрички” – Константин Ушински” / Детето възприема приказката; Определя ролята на героите в приказката; Изразява отношението си към постъпките на даден герой/

Изобразително изкуство„Моят любим герой от приказка”/ Създава любим герой от приказка;Изгражда рисунките по-едро, в цял лист/

Петък /27.03.2020 г./

Конструиране и технологии„Превозни средства” – стр.18 / Сравнява пътнически и товарни превозни средства/

 

Желаем ви приятна работа!Бъдете здрави!