Детска градина №19 „Щурче“

Четвърта Б ПГ

20 мар 2017

Четвърта  Б  ПГ  " Пчелички " 

Ст. учител : Петя Недялкова

Ст.учител : Весела Янкова

Помощник -възпитател : Йорданка Гегова