Детска градина №19 „Щурче“

Трета А ПГ

16 мар 2017

Трета  А ПГ "Слънчица "

Ст. учител: Росица Донкова

Учител : Семра Юсеин

Помощник -възпитател: Диана Стоянова